فیلترهای کربن هوا

کربن فعال شده برای جذب ناخالصی گاز آلی ، تصفیه بو ، آلاینده های گازی و ذرات به کار می رود .برای  فلنج از چارچوب فیلتر ساختار جعبه ای با جنس آلومینیومی یا استنلیس استیل استفاده می شود .
سطح  فیلتر هوای در معرض زغال فعال  سفت و سخت قرار گرفته است .
فیلتر پانل پلیسه دار در عمق های  1", 2"یا "4  با سطح تراکم کربن بالا در دسترس است . فیلترها قابل تعویض با فیلترهای ذرات به همان اندازه بدون اصلاح فریم های فعلی یا چفت ها ( فریم ها) هستند. فیلتر پلیسه دار با چگالی کربن بیشتر از فیلتر پلیسه دار هستند و دارای دو طراحی با هدف حذف بو و جمع آوری ذرات است . در عمق های 1", 2" یا "4 قابل تولید است .
فیلتر پلیسه دار طراحی شده برای کنترل ذرات و بو ارائه شده است . کربن فعال شامل یک فیلتر مدیای گردو خاک برای دست یابی به یک اثر فیلتراسیون دوگانه است . در عمق های 1", 2" یا "4 قابل تولید است 

 
ویژگی ها
فیلترکربن اکتیو
1- فیلتر کربن فعال برای از بین بردن بو
2- فیلتر کربن فعال ما شامل مشخصات زیر است .  


مشخصات فیلترکربن اکتیو

• چسبیدن کربن فعال گرانولی بر روی اسفنج
• ظرفیت بهتر جذب در سطح
• مساحت بزرگ سطح
• مقدار کربن بالا
• افت فشار پایین
• عمر طولانی

کاربرد

• هتل ، بیمارستان ، تشخیص بیماری ،آزمایشگاه ، مرکز تحقیقات ، آزمایشگاه شیمی و غیره .
• استفاده شده برای انواع مختلف سیستم های تهویه ی هوا ، به ویژه برای از بین بردن آلودگی وبو .
• خنثی کردن و از بین بردن گازهای مضر مانند بنزن ، فرمالدئید ، آمونیک و غیره .