فیلترهپا

عکس،فیلتر،هپا

این فیلتر جمع آوری ذرا معلق هوا و میکروب ا طراحی و ساخته می شوند تا تمیزی مورد نیاز در فضای داخلی ساختمان و یا میز کار را فراهم نموده و از گریز آیروسلهای مخرب (زنده و غیر زنده ) جلوگیری نمایند.

با توجه به حساسیت فوق العاده این محصول از جهت انسانی و اقتصادی  باید همه عوامل موثر بر کیفیت محصول را در هنگام انتخاب فیلتر مد نظرقرار داد.
مواد مصرفی در فیلتر هپا شامل : مدیا یا کاغذ، جداکننده (فویل و...) چسپ آب بندی کننده، توری محافظ و قاب می باشد.قاب یا فریم فیلتر می تواند از جنس آلومینیم، ورق گالوانیزه، استیل و یا MDF باشد .
عوامل مهم موثر بر کیفیت، علاوه بر کیفیت مواد اولیه و فرآیند مناسب تولید، آزمایش های کنترل کیفی جهت تایید صلاحیت و اعتبار محصول می باشد.
عامل مهم دیگر انتخاب فیلتر با ابعاد لازم مطابق با جدول ذیل و نیز سطح ویژه مناسب می باشد.
دو پارامتر عمق فیلتر و تعداد چین در میزان افت فشار فیلتر بسیار موثرند.
فیلترهای  با عمق 15 و30 سانتی متر و کمتر می باشند. همچنین هرچه تعداد چین بیشتر باشد به دلیل افزایش سطح ویژه کاغذ، افت فشار فیلتر کمتر خواهد بود و باعث افزایش طول عمر فیلتر خواهد گردید.
فیلتر های هپای  تولیدی مجتمع بعثت از حداکثر سطح ویژه (تعداد چین ) و حداقل افت فشار برخوردارند.
فیلترهپای بعثت برمبنای استاندارد DIN/EN 1822 تولید و به روش DOP و به طور 100 درصد مورد آزمایش قرار می گیرند.

 

جدول مشخصات فنی
 
 
فریم پروفیل آلومینیم – ورق گالوانیزه – استیل - MDF مولتی ویج
طول 1220 1220 1220 1830 1830 1830 610 610 610 610 600 305 305 610
عرض 610 610 610 760 610 610 610 610 610 300 300 305 305 610
عمق 150 70 292 150 150 70 150 292 70 292 292 150 70 300