NICOTRA Gebhardt

سانتریفوژ فن های نیکترا ساخت کشور ایتالیا که این شرکت مادر کمپانی شرکت گبهاردت آلمان می باشد و در زمینه ساخت فن های نیکترا از مطرح ترین شرکت های تولید کننده در سطح جهان می باشد.
کیفیت بالای محصولات نیکترا در قیاس با قیمت غیر قابل رقابت آن باعث شده که طی سالهای اخیر بخش اعظم تولید کنندگان سیستمهای تهویه مطبوع و صنعتی و سیستمهای سردخانه و همچنین مصرف کنندگان این نوع فن به خرید  دستگاه نیکترا روی بیاورند.


نیکوترا،نیکوترا،نیکترا،فن،فن نیکوترا،فن نیکترا،فن دوورودی مستقیم فوروارد،فن دوورودی فولی تسمه فوروارد،نرم افزار نیکوترا،نرم افزار نیکترا،نیکوترا گبهاردت،نیکتراگبهاردت،فن گبهاردت،نیکوترا فولی تسمه،نیکترا فولی تسمه،نیکوترا دوورودی،نیکترادوورودی،نیکوترامستقیم،نیکترا مستقیم،نیکوترا دورودی مستقیم فوروارد،نیکترا دووردی فولی تسمه فورواد،          نیکوترا،نیکوترا،نیکترا،فن،فن نیکوترا،فن نیکترا،فن دوورودی مستقیم فوروارد،فن دوورودی فولی تسمه فوروارد،نرم افزار نیکوترا،نرم افزار نیکترا،نیکوترا گبهاردت،نیکتراگبهاردت،فن گبهاردت،نیکوترا فولی تسمه،نیکترا فولی تسمه،نیکوترا دوورودی،نیکترادوورودی،نیکوترامستقیم،نیکترا مستقیم،نیکوترا دورودی مستقیم فوروارد،نیکترا دووردی فولی تسمه فورواد،


انتخاب فن های نیکترا در شرکت وی سی صنعت با استفاده از نرم افزار نیکترا- گبهاردت انجام می گیرد با قراردادن میزان هوادهی و افت فشار استاتیکی و با در نظرگرفتن rpm مناسب فن نیکترای مناسب را انتخاب می کنیم.


نیکترا،فن،فن نیکوترا،فن نیکترا،فن دوورودی مستقیم فوروارد،فن دوورودی              نیکوترا گبهاردت،نیکتراگبهاردت،فن گبهاردت،نیکوترامستقیم،نیکترا مستقیم،
 

مدل های دو ورودی و فولی تسمه فن های نیکترا:

فن های سانتریفیوژ Forward خم به جلو نیکترا:
این فن نیکترا معمولاً در سیستم های تهویه مطبوع با فشار استاتیک کم یا متوسط بهترین انتخاب هستند. بهترین کاربری فن نیکترا برای فشار استاتیک کمتر از 2.5 in.wg است، فن نیکترا Rpm کم دارد و کم صدا می باشد اما در سایزهای بزرگ میزان دوری که پروانه فوروارد می زند بیشتر از 500 دور نمی باشد اما فن های بکوارد نیکترا معمولاً تا 1260 دور نیز می زند.

سری های مختلف برای یاتاقان های بزرگ، متوسط و کوچک و پره های فوروارد نیکترا با پره از جنس گالوانیزه و پره بکوارد جوشش داده شده با پوشش سری RDH
جابجایی هوا تا رنج 300.000 متر مکعب بر ساعت
پره های مخصوص ایر فویل جوشش داده شده با فشار استاتیک تا 3.500 پاسکال
فن نیکوترا،فن نیکوترا،فن نیکترا،فن نیکترا،فن نیکوترا مدل RDH،فن،نیکوترا، برای دریافت کاتالوگ مدل RDH اینجا کلیک کنید.
 نیکوترا،نیکوترا،نیکترا،فن،فن نیکوترا،فن نیکترا،فن دوورودی مستقیم فوروارد،فن دوورودی فولی تسمه فوروارد،نیکوترا گبهاردت،نیکتراگبهاردت،فن گبهاردت،نیکوترا فولی تسمه،نیکترا فولی تسمه،نیکوترا دوورودی،نیکترادوورودی،نیکوترامستقیم،نیکترا مستقیم،نیکوترا دورودی مستقیم فوروارد،نیکترا دووردی فولی تسمه فورواد،
 
پره های مخصوص ایرفویل نیکترا جوشش داده شده و با پوشش RZR
مدل فن نیکترا دو ورودی AT و فن نیکترا تک ورودی AS برای فولی تسمه می باشد.
تمام اندازه ها فن های نیکترا به اینچ می باشد.
پره های فوروارد نیکوترا با جا پره از جنس گالوانیزه
جابجایی هوا ی فن های نیکترا مدل AT تا 60.000 متر مکعب بر ساعت
فن های نیکترا مدل AT  فشار استاتیک تا 1.100 پاسکال

فن نیکوترا،فن نیکوترا،فن نیکترا،فن نیکترا،فن نیکوترا مدل AT،فن،نیکوترا،  برای دریافت کاتالوگ مدل AT اینجا کلیک کنید.
 
فن های سانتریفیوژ Backward خم به عقب نیکترا:
این فن های نیکترا برای محدود فشار استاتیک متوسط به بالا از 5/2 تا 4 اینچ استفاده می شود ولی نسبت به فن های فوروارد نیکترا در دور یکسان از هوادهی کمتری برخوردار می باشند بنابراین برای داشتن هوادهی بیشتر باید دور بیشتری بزنند.


نیکوترا،نیکوترا،نیکترا،فن،فن نیکوترا،فن نیکترا،فن دوورودی مستقیم فوروارد،فن دوورودی فولی تسمه فوروارد،نیکوترا گبهاردت،نیکتراگبهاردت،فن گبهاردت،نیکوترا فولی تسمه،نیکترا فولی تسمه،نیکوترا دوورودی،نیکترادوورودی،نیکوترامستقیم،نیکترا مستقیم،نیکوترا دورودی مستقیم فوروارد،نیکترا دووردی فولی تسمه فورواد،              نیکوترا،نیکوترا،نیکترا،فن،فن نیکوترا،فن نیکترا،فن دوورودی مستقیم فوروارد،فن دوورودی فولی تسمه فوروارد،نیکوترا گبهاردت،نیکتراگبهاردت،فن گبهاردت،نیکوترا فولی تسمه،نیکترا فولی تسمه،نیکوترا دوورودی،نیکترادوورودی،نیکوترامستقیم،نیکترا مستقیم،نیکوترا دورودی مستقیم فوروارد،نیکترا دووردی فولی تسمه فورواد،
 
 
فن های تک ورودی نیکترا برای فولی تسمه، از سری های مختلف با یاتاقان 4 متوسط و بزرگ است که یاتاقان ها با ساپورت های جداگانه برای جریان های هوایی زیاد می باشد.
پره های فوروارد نیکترا از جنس ورق گالوانیزه مدل ASH  می باشد. پره های بکوارد نیکترا با پوشش و جوشش داده شده مدل RSH با جابجایی 150.000 متر مکعب بر ساعت و افت فشار استاتیک 3.500 پاسکال می باشد.


فن نیکوترا،فن نیکوترا،فن نیکترا،فن نیکترا،فن نیکوترا مدل RSH،فن،نیکوترا،  برای دریافت کاتالوگ مدل RSH اینجا کلیک کنید.


نیکوترا،نیکوترا،نیکترا،فن،فن نیکوترا،فن نیکترا،فن دوورودی مستقیم فوروارد،فن دوورودی فولی تسمه فوروارد،نیکوترا گبهاردت،نیکتراگبهاردت،فن گبهاردت،نیکوترا فولی تسمه،نیکترا فولی تسمه،نیکوترا دوورودی،نیکترادوورودی،نیکوترامستقیم،نیکترا مستقیم،نیکوترا دورودی مستقیم فوروارد،نیکترا دووردی فولی تسمه فورواد،      نیکوترا،نیکوترا،نیکترا،فن،فن نیکوترا،فن نیکترا،فن دوورودی مستقیم فوروارد،فن دوورودی فولی تسمه فوروارد،نیکوترا گبهاردت،نیکتراگبهاردت،فن گبهاردت،نیکوترا فولی تسمه،نیکترا فولی تسمه،نیکوترا دوورودی،نیکترادوورودی،نیکوترامستقیم،نیکترا مستقیم،نیکوترا دورودی مستقیم فوروارد،نیکترا دووردی فولی تسمه فورواد،      نیکوترا،نیکوترا،نیکترا،فن،فن نیکوترا،فن نیکترا،فن دوورودی مستقیم فوروارد،فن دوورودی فولی تسمه فوروارد،نیکوترا گبهاردت،نیکتراگبهاردت،فن گبهاردت،نیکوترا فولی تسمه،نیکترا فولی تسمه،نیکوترا دوورودی،نیکترادوورودی،نیکوترامستقیم،نیکترا مستقیم،نیکوترا دورودی مستقیم فوروارد،نیکترا دووردی فولی تسمه فورواد،
 
پره بکوارد نیکترا مدل ایرفول و جوش داده شده مدل RER

این فن نیکترا می تواند بهینه به لحظ زمانی و اقتصادی باشد برای هواساز ها یا دیگر کاربرد های با قاب و فریم کم حجم که از مزایای آن می توان به:
اندازه فریم فن نیکترا مدل RER بهینه شده برای جا گرفتن و نصب با کم ترین حجم برای قرار گیری موتور که مناسب برای نصب در هواساز می باشد.
هماهنگی دقیق بین اجزاء فن نیکترا مدل RER برای تنظیم، نصب و تست
مناسب برای تمام فن ها ی نیکترا مدل ADH-EO، ROH-EO، RZR-11 تا سایز 0500
 


فن نیکوترا،فن نیکوترا،فن نیکترا،نیکترا،فن نیکوترا مدل ADH،فن،نیکوترا،نیکوترا،  برای دریافت کاتالوگ مدل ADH اینجا کلیک کنید.
 
نیکوترا،نیکوترا،نیکترا،فن،فن نیکوترا،فن نیکترا،فن دوورودی مستقیم فوروارد،فن دوورودی فولی تسمه فوروارد،نیکوترا گبهاردت،نیکتراگبهاردت،فن گبهاردت،نیکوترا فولی تسمه،نیکترا فولی تسمه،نیکوترا دوورودی،نیکترادوورودی،نیکوترامستقیم،نیکترا مستقیم،نیکوترا دورودی مستقیم فوروارد،نیکترا دووردی فولی تسمه فورواد،


 فن های نیکترا جریان محوری  AFQ AFK و AFM

AFQفن نیکترا مدل: با نصب بشقاب، قاب سیم و مخروط ورودی ساخته شده
AFKفن نیکترا مدل: با قاب سیم
AFMفن نیکترا مدل: موتور روتور محوری
فن نیکترا از ورق فولاد گالوانیزه پوشش داده شده ساخته شده است.
پروانه با پره های قابل تنظیم که از آلیاژ منیزیم آلومینیوم پوشش داده شده، ساخته شده، که بر روی آن روتور موتور خارجی نصب شده است.
• قطر پروانه فن نیکترا از 315 تا 630 میلی متر
• دبی هوای فن نیکترا تا 14000 متر مکعب / ساعت
• فشار فن نیکترا تا 140 پاسکال
 
نیکوترا،نیکوترا،نیکترا،فن،فن نیکوترا،فن نیکترا،فن دوورودی مستقیم فوروارد،فن دوورودی فولی تسمه فوروارد،نیکوترا گبهاردت،نیکتراگبهاردت،فن گبهاردت،نیکوترا فولی تسمه،نیکترا فولی تسمه،نیکوترا دوورودی،نیکترادوورودی،نیکوترامستقیم،نیکترا مستقیم،نیکوترا دورودی مستقیم فوروارد،نیکترا دووردی فولی تسمه فورواد،             نیکوترا،نیکوترا،نیکترا،فن،فن نیکوترا،فن نیکترا،فن دوورودی مستقیم فوروارد،فن دوورودی فولی تسمه فوروارد،نیکوترا گبهاردت،نیکتراگبهاردت،فن گبهاردت،نیکوترا فولی تسمه،نیکترا فولی تسمه،نیکوترا دوورودی،نیکترادوورودی،نیکوترامستقیم،نیکترا مستقیم،نیکوترا دورودی مستقیم فوروارد،نیکترا دووردی فولی تسمه فورواد،

فن های نیکترا گریز از مرکز DDM ، DDMB، DD، RZA، RZP، TZA و RZM
• فن های نیکترا دو ورودی مجهز به درایو مستقیم
• فن های نیکترا پروانه منحنی رو به جلو با تیغه های ساخته شده از ورق فولاد گالوانیزه سری DDM، TZA و DD
• فن های نیکترا پروانه به عقب کج شده که در قسمت تو خالی پره به صورت aerofoil واقعی می باشد سری RZA، RZP و RZM
• فن های نیکترا دبی جریان تا 200.000 متر مکعب / ساعت
• فن های نیکترا فشار تا 3،000 پاسکال


فن نیکوترا،فن نیکوترا،فن نیکترا،نیکترا،فن نیکوترا مدل DD،فن،نیکوترا،نیکوترا،فن نیکوترا مدل DDM
برای دریافت کاتالوگ مدل DD اینجا کلیک کنید.
برای دریافت کاتالوگ مدل DDM اینجا کلیک کنید.نیکوترا،نیکوترا،نیکترا،فن،فن نیکوترا،فن نیکترا،فن دوورودی مستقیم فوروارد،فن دوورودی فولی تسمه فوروارد،نیکوترا گبهاردت،نیکتراگبهاردت،فن گبهاردت،نیکوترا فولی تسمه،نیکترا فولی تسمه،نیکوترا دوورودی،نیکترادوورودی،نیکوترامستقیم،نیکترا مستقیم،نیکوترا دورودی مستقیم فوروارد،نیکترا دووردی فولی تسمه فورواد،            نیکوترا،نیکوترا،نیکترا،فن،فن نیکوترا،فن نیکترا،فن دوورودی مستقیم فوروارد،فن دوورودی فولی تسمه فوروارد،نیکوترا گبهاردت،نیکتراگبهاردت،فن گبهاردت،نیکوترا فولی تسمه،نیکترا فولی تسمه،نیکوترا دوورودی،نیکترادوورودی،نیکوترامستقیم،نیکترا مستقیم،نیکوترا دورودی مستقیم فوروارد،نیکترا دووردی فولی تسمه فورواد،
 

فن های نیکترا مدل در پوشی Plug:
 

این فن های نیکترا دارای پروانه بک وارد هستند که محفظه هوزینگ ندارند و انتقال نیرو در آنها به صورت مستقیم است بنابراین پارتیکل تولید نمی کند و به دلیل نداشتن هوزینگ تجمع ذرات ندارد و تمیز کردن آن نسبت به دو فن فوروارد و بکوارد آسانتر است.
 

بررسی اجمالی از مزایای استفاده از فن های نیکترا مدل RLM
• بهره وری سیستم بی نظیر در حال اجرا فن های نیکترا گریز از مرکز
• فن های نیکترا مدل RLM تیغه های ابتکاری و پروانه شکل برای بالاترین راندمان
• فن های نیکترا مدل RLM فشار بهینه و شرایط اغتشاش در پروانه
 •فن های نیکترا مدل RLM بدون جاروبک صرفه جو
• فن های نیکترا مدل RLM بسیار بی صدا
• فن های نیکترا مدل RLM قابلیت استفاده برای انواع هواساز هایژنیک و پکیج یونیت
• فن های نیکترا مدل RLM تعمیر و نگهداری آسان

 
 
فن نیکوترا،فن نیکوترا،فن نیکترا،نیکترا،فن نیکوترا مدل RLM،فن،نیکوترا،نیکوترا،  برای دریافت کاتالوگ مدل RLM اینجا کلیک کنید.