فن های سانتریفیوژی که در سرتاسر جهان به خاطر کیفیت:


بیش از چهل سال است که گروه ما در مهندسی، تولید و توزیع فن های سانتریفیوژی که در سرتاسر جهان به خاطر کیفیت و عملکردشان مورد تایید می باشند، برتر می باشد. کامفری در سال 1972 در منطقه  Friuli Venezia Giulia در شمال شرقی ایتالیا تاسیس شد. شرکت های دیگر در آلمان، فرانسه، انگلستان، ایالات متحده، چین و ترکیه توسعه پیدا کردند. امروزه، از طریق شرکت هایشان یا از طریق شرکای کامفری فن ها را در سی کشور توزیع می کنند و به عنوان یک گروه روبه رشد شناخته می شوند. این امر نتیجه ی مستقیم تلاش های نیروی کار که دائما آمادگی پاسخگویی به مسئولیت ها و چالش ها را دارا می باشند، است. در هر بخشی از جهان که ما تجارت می کنیم گروه چند
 هواکش خانگی
هواکش سردخانه ایآکسیال فنداکت فنفن سقفی


  


سانتریفوژ


   


پلاگ فن


 


باکس فیلترجت فن پارکینگ