تصفیه هوا

کد محصول :10035

 

تصفیه هوا

  • دستگاه تصفیه هوا با ایجاد اختلاف فشار که باعث جلوگیری از ترکیبات شیمیایی و بوهای نامطبوع (مناطق فشار منفی) میشود.
  • دستگاه تصفیه هوا فیلتراسیون ترکیبات شیمیایی و بوهای نامطبوع را  انجام می دهد.
  • رقیق تر کردن هوای آلوده با هوای پاک با استفاده از دستگاه تصفیه هوا
  • تحویل هوای فیلتر شده به اتاق تمیز با استفاده از دستگاه تصفیه هوا
  • جلوگیری از ورود آلاینده های هوا با استفاده از دستگاه تصفیه هوا