CleanRoom-Products/Lighting-CleanRoom

سیستم روشنایی اتاق تمیز

در داخل سقف های اتاق تمیز لامپ می بایست تعبیه گردد که به دو صورت دسترسی از بالا و دسترسی از پایین می توان آنها را تأمین کرد.
سیستم روشنایی اتاق تمیز جریان مغشوش (تا کلاس 1000) و جریان آرام یا تک جهته (پایین تر از 1000) با یکدیگر متفاوت است.
 روشنایی اتاق تمیز,لامپ کلین روم,روشنایی کلین روم,لامپ مخصوص اتاق تمیز,لامپ آب بندی شده
 
 

سیستم روشنایی اتاق تمیز  با جریان آرام

در اتاق تمیز جریان آرام بدلیل اینکه بیشتر سقف (کلاس 100) و یا تمام سقف (کلاس 10 و 1) فیلتر شده  و حساسیت کار بالاست، لامپ باید در درون خود فیلتر یونیت قرار گیرد زیرا جای دیگری برای قرار گرفتن لامپ در سقف وجود ندارد.
 

سیستم روشنایی اتاق تمیز با جریان مغشوش

 
در اتاق تمیز با جریان مغشوش از باکس فیلتر و یا باکس فن فیلتر هایی با دریچه خورشیدی استفاده می شود که میتواند مجهز به لامپ هالوژنی که در وسط دریچه های خورشیدی قرار می گیرد و یا در سلول مجزا در سقف قرار گیرد. نکته مهم در این لامپ این است که کاملاً هوابند باشد راه حل دیگر آن است که از سیستم روشنایی در سقف استفاده شود که به صورت توکار بوده و دسترسی آن فقط از بالا امکان پذیر است.
     

روشنایی,لامپ مخصوص اتاق تمیز,لامپ آب بندی شده,لامپ کلین روم,روشنایی کلین روم,لامپ های مخصوص اتاق تمیز,روشنایی کلین روم,لامپ های مخصوص اتاق تمیز,لامپ کلین روم,لامپ مخصوص اتاق تمیز اتاق تمیز,روشنایی کلین روم,لامپ آب بندی شده,لامپ های مخصوص اتاق تمیز,لامپ کلین روم,