کمپرسورهای سیلندر پیستونی دانفوس

 
Reciprocating (Piston)-Maneurop      (-25        +15)            R-22
Model
HP
ph
Set of Valve
MT22-5VM
1.8
1
V01-V06
MT28-5VM
2.3
1
MT28-4VM
2.3
3
MT32-5VM
2.6
1
V06-V09
MT32-4VM
2.6
3
MT36-5VM
3
1
MT36-4VM
3
3
MT40-4VM
3.3
3
MT50-4VM
4.1
3
V04-V07
MT56-4VM
4.6
3
MT64-4VM
5.3
3
MT72-4VM
6
3
MT80-4VM
6.6
3
V02-V04
MT81-4VM
6.7
3
MT100-4VM
8.3
3
MT125-4VM
10
3
MT144-4VM
12
3
MT160-4VM
13
3
Reciprocating (Piston)-NTZ     Series (-45        -10)           R404A & R507A
Model
HP
ph
Set of Valve
NTZ 068
2
1
V09-V06
NTZ 068
2
3
NTZ 108
3
3
V04-V07
NTZ 136
4
3
V02-V04
NTZ 215
7.5
3
NTZ 271
10
3
Reciprocating (Piston)-MPZ     Series (-30        +10)           R404A & R507A
Model
HP
ph
Set of Valve
MPZ 048
2.3
1
-
MPZ 061
3
1
-
MPZ 068
3.3
3
-
Accessories
Model
HP
ph
Set of Valve
(هیتر کارتل منیروپ فشنگی MT و NTZ(پیستونی
35 W
-
-
هیتر کمربندی MPZ (پیستونی)
55 W
-
-
 
 

کاتالوگ،کمپرسور،دانفوس،
دانلود کاتالوگ کمپرسورهای دانفوس 60 هرتز MT و NTZ


کاتالوگ،کمپرسورهای،دانفوس،50،هرتز،MT،و،NTZ،دانلود کاتالوگ کمپرسورهای دانفوس 50 هرتز MT و NTZ کاتالوگ،کمپرسورهای،دانفوس،50،و،60،هرتز،MPZ،

دانلود کاتالوگ کمپرسورهای دانفوس 50 و 60 هرتز MPZ