اتاق تمیز قابل حمل

کد محصول :10035

 

اتاق تمیز قابل حمل

  • یک اتاق تمیز کامل و بی نقص
  • حداقل زمان نصب بر روی سایت
  • حداقل محدودیت های حمل و نقل
  • قابلیت اتصال دو یا چند واحد با یکدیگر یا به ساختمان میزبان
  • طراحی و اجرا به طور کامل ساخته و نصب شده در تاسیسات پاک ماژول