Accessories/Inverter 

اینورتر LS:                                    

                                                                                               اینورتر،اینورترال اس،اینورترالجی،اینورتر،درایو،اینورتور،

دستگاه اینورتر به شما این امکان را میدهد که به دلخواه و با توجه به میزان کاری که از اینورتر می خواهید دور موتور را تنظیم کنید. برای مثال اگر اینورتر شما یک فن باشد در ساعات پیک کاری می توانید دور موتور را زیاد و در نتیجه دبی بیشتری از اینورتر بگیرید و در ساعات غیر پیک دور آن را کم کنید و در نتیجه دبی کمتری از اینورتر بگیرید اینکار در صرفه جویی انرژی و همچنین طولانی شدن عمر اینورتر بسیار موثر است.

 

 
قیمت اینورترهای  LS

 
قيمت (ريال)
توان
(kw)
ولتاژ ورودي
(V)
مدل
رديف
2.760.000
0.1
220 V
IE5-1
1
3.050.000
0.2
220 V
IE5-1
2
3.220.000
0.37
220 V
IE5-1
3
3.050.000
0.1
220 V
IE5-1C
4
3.220.000
0.3
220 V
IE5-1C
5
3.630.000
0.37
220 V
IE5-1C
6
 
4.080.000
0.37
220 V
IC5-1F
7
4.600.000
0.75
220 V
IC5-1F
8
5.405.000
1.5
220 V
IC5-1F
9
7.015.000
2.2
220 V
IC5-1F
10
 
5.520.000
0.37
220 V
IG5A-2
11
5.865.000
0.75
220 V
IG5A-2
12
7.015.000
1.5
220 V
IG5A-2
13
8.165.000
2.2
220 V
IG5A-2
14
11.730.000
3.7
220 V
IG5A-2
15
6.095.000
0.37
380 V
IG5A-4
16
6.842.000
0.75
380 V
IG5A-4
17
8.740.000
1.5
380 V
IG5A-4
18
9.430.000
2.2
380 V
IG5A-4
19
13.340.000
4
380 V
IG5A-4
20
16.445.000
5.6
380 V
IG5A-4
21
20.125.000
7.5
380 V
IG5A-4
22
21.677.000
11
380 V
IG5A-4
23
25.415.000
15
380 V
IG5A-4
24
34.097.000
18.5
380 V
IG5A-4
25
37.720.000
22
380 V
IG5A-4
26
 
11.730.000
0.75
380 V
IS5-4
27
12.880.000
1.5
380 V
IS5-4
28
14.777.000
2.2
380 V
IS5-4
29
16.560.000
3.7
380 V
IS5-4
30
18.515.000
5.5
380 V
IS5-4
31
23.000.000
7.5
380 V
IS5-4
32
30.705.000
11
380 V
IS5-4
33
35.822.000
15
380V
IS5-4
34
41.400.000
18.5
380V
IS5-4
35
47.380.000
22
380 V
IS5-4
36
60.720.000
30
380 V
IS5-4
37
76.360.000
37
380 V
IS5-4
38
89.355.000
45
380 V
IS5-4
39
111.780.000
55
380 V
IS5-4
40
126.385.000
75
380 V
IS5-4
41
 
17,940,000
5.6
380 V
IP5A-4
42
22,367,500
7.5
380 V
IP5A-4
43
27,485,000
11
380 V
IP5A-4
44
33,350,000
15
380 V
IP5A-4
45
38,927,500
18.5
380 V
IP5A-4
46
45,482,500
22
380 V
IP5A-4
47
55,545,000
30
380 V
IP5A-4
48
69,632,500
37
380 V
IP5A-4
49
80,960,000
45
380 V
IP5A-4
50
97,232,500
55
380 V
IP5A-4
51
113,850,000
75
380 V
IP5A-4
52
143,290,000
90
380 V
IP5A-4
53
153,640,000
110
380 V
IP5A-4
54
181,700,000
132
380 V
IP5A-4
55
214,245,000
160
380 V
IP5A-4
56
267,260,000
220
380 V
IP5A-4
57
303,600,000
280
380 V
IP5A-4
58
509,910,000
315
380 V
IP5A-4
59
607,315,000
375
380 V
IP5A-4
60
764,980,000
450
380 V
IP5A-4
61
 
                                                            
  • کلیه محصولات فوق دارای یک سال گارانتی می باشند.