Products/Air_Condithioning-compressor

کمپرسور:

کمپرسور یا متراکم کننده در انواع مختلف نقش پمپاژ و تراکم ماده مبرد را در یک چرخه سرمایشی به عهده دارد. گوناگونی کمپرسور می تواند وجه تمایزی برای انوع چیلر های تراکمی باشد. کمپرسور های رفت و آمدی، دیوار، گریز از مرکز، حلزونی و اسکرول از انواع مختلف کمپرسور هستند که در سیستم های تراکمی سرمایشی کاربرد دارند.
کمپرسور ها از نظر ارتباط الکتروموتور با محرک نیز در گروه هایی چون کمپرسور بسته (الکتروموتور و کمپرسور در یک پوسته)، کمپرسور باز با گردش غیر مستقیم تسمه پروانه ای یا کمپرسور باز با گردش مستقیم (محور یا شفت مستقیم) قابل طبقه بندی هستند.

کمپرسور رفت و آمدی:
 
کمپرسور رفت و آمدی یا سیلندر- پیستونی ساختار و عملکردی مشابه موتورهای احتراق داخلی دارد با این تفاوت که در آنها سیستم یا محرک مکانیکی تأمین میشود. پیستون با گردش میل لنگ موجب فشردگی گاز در داخل سیلندر میشود. سوپاپ های مکش و دهش که از ورقه های نازکی تشکیل شده اند معابر ورود و خروج گاز هستند. در اغلب مدل ها می توان با کنترل سوپاپ ها و برقراری ارتباط بین آنها، عمودی و افقی مورد استفاده قرار گیرند. در کمپرسور های عمودی که اغلب برای سیستم های کوچک و کم ظرفیت به کار گرفته می شوند، در اثرر گردش یک دور میل لنگ، تنها یک بار عمل تراکم انجام میشود و حال آنکه در کمپرسور های افقی در مقابل گردش یک دور میل لنگ، دو بار عمل تراکم انجام میشود.

کمپرسور دوار:

این کمپرسور دارای دو نوع تیغه گردان است. در نوع تیغه ثابت، تیغه ای در محل مشخص و ثابتی در بدنه سیلندر جداسازی شده است که در محل ثابت خود حرکتی رفت و آمدی دارد و عامل عقب و جلو رفتن تیغه، استوانه گردانی است که نسبت به سیلندر غیر هم مرکز است. در واقع تیغه، عامل جدایی سوپاپ مکش و دهش است. در این گونه کمپرسور استوانه گردان با دوران جارو گونه در سیلند گاز را متراکم می کند. زمانی که استوانه گردان تیغه ثابت را به داخل می راند، هنگامی است که سوپاپ مکش باز شده و سوپاپ دهش بسته است.
کمپرسور در نوع تیغه متحرک یا تیغه گردان، چهار تیغه فولادی که با فواصل مساوی حول یک محور جداسازی شده اند که به طور خارج از مرکز در داخل سیلندر دوران می کنند. این تیغه ها ضمن قابلیت حرکت دورانی، توانایی حرکت رفت و آمدی در شکاف یا محل قرارگیری خون را نیز دارند. از آنجا که محور گرداننده نسبت به سیلندر غیر هم مرکز است، با گردش محور، تیغه ها ضمن حرکت دورانی در تماس با بدنه سیلندر شکاف خود عقب و جلو نیز می روند. جابجای شدن تیغه ها در شکاف های مخصوص خود به هنگام گردش محور، موجب عمل جارو گونه ای در داخل سیلند می شود و امکان مکش گاز در کمپرسور از یک سوپاپ و رانش آن از سوپاپ دیگر را فراهم می آورند.

کمپرسور گریز از مرکز:

کمپرسور گریز از مرکز یا سانتریفوژ از لحاظ عملکرد بسیار شبیه به پمپ گریز از مرکز است. پروانه دوار از یک سو گاز را به داخل محفظه کمپرسور کشانده و از سویی دیگر آن را با فشار به سمت کندانسور می راند. این گونه کندانسور برای استفاده در ظرفیت های بالا مناسب است.

کمپرسور حلزونی:

کمپرسور حلزونی یا پیچی دارای دو مارپیچ حلزونی درگیر با هم است. در این گونه کمپرسور گاز در بین فضای دو مارپیچ متراکم شده و با فشار از سوپاپ دهش خارج می شود. این گونه کمپرسور برای ظرفیت های بالا مناسب است.