Ventilation/Roof Fan

مشخصات فنی فن های سقفی بک وارد مستقیم:

فن های سقفی یا روف فن های شرکت وی سی صنعت بر اساس جداول و مشخصات گبهاردت - نیکوترا آلمان (بی نظیر ترین شرکت تهویه در سطح بین الملل) محاسبه می شود و بر اساس قالبها و اندازه های دقیق گبهاردت - نیکترا تولید می گردد. لذا هواکش های سقفی این شرکت از دقت در محاسبه و کیفیت تولیدی بالایی نسبت به سایر هواکش های پشت بامی که در بازار موجود می باشد برخوردار است.
نکته بسیار مهم در مورد فن های پشت بامی این است که خروجی دستگاه پس از تولید با مقادیر محاسبه شده اختلافی حداکثر تا 4% (استاندارد بین المللی) داشته باشد. شرکت وی سی صنعت با تجهیزات پیشرفته دستگاهها را پس از تولید تست کرده و خروجی آنها را کنترل می کند.
نکته حائز اهمیت دیگر در مورد فن سقفی بالانس پروانه های آنها می باشد که معمولاً به صورت استاتیک انجام می شود, ولی شرکت وی سی صنعت بالانس پروانه را بوسیله دستگاههای پیشرفته دینامیک انجام می دهد
.
فن،فن،فن سقفی،فن سقفی مستقیم،فن سقفی مستقیم بکوارد،هواکش سقفی،هواکش سقفی بکوارد،هواکش سقفی بکوارد مستقیم،هواکش پشت بامی،فن پشت بامی،هواکش پشت بامی سقفی،    فن،فن،فن سقفی،فن سقفی مستقیم،    فن،فن،فن سقفی،فن سقفی مستقیم،فن سقفی مستقیم بکوارد،هواکش سقفی،هواکش سقفی بکوارد،  هواکش سقفی،هواکش سقفی بکوارد،هواکش سقفی بکوارد مستقیم،هواکش پشت بامی،فن پشت بامی،هواکش پشت بامی سقفی،  
 
ردیف
مدل
دور
 
کیلووات موتور
آمپر
دبی
نویز
وزن
فشار
No
Model
RPM
KW
A
M³/H
DB
KG
PA 
1
RGA 28
910
0/08
1/7
1120
59
12
900
2
RGA 28
1380
0/16
1/7
1690
70
12
210
3
RGA 31
920
0/12
1/5
1670
61
14
270
4
RGA 31
1420
0/23
2/3
2550
72
14
270
5
RGA 35
930
0/15
1/7
2380
67
20
160
6
RGA 35
1340
0/4
1/9
3470
77
20
340
7
RGA 40
890
0/2
1/7
3100
69
22
180
8
RGA 40
1380
0/62
3/7
4780
80
27
430
9
RGA 45
920
0/35
3/4
4450
72
34
240
10
RGA 45
1380
1
3/9
6650
83
34
540
11
RGA 50
900
0/54
2/6
61000
75
44
300
12
RGA 50
1380
1/6
5/6
9280
86
59
700
13
RGA 56
920
0/82
3/5
8990
78
51
375
14
RGA 56
1400
3
5/2
13620
89
71
850
15
RGA 63
700
0/76
2/8
9630
75
89
270
16
RGA 63
900
1/3
2/9
12500
81
87
450
17
RGA 71
680
1/5
3/6
13640
79
107
450
18
RGA 71
910
2/6
5/6
17300
86
101
620
19
RGA 80
660
2
4/4
17600
81
158
380
20
RGA 80
945
5/2
10/2
24800
90
167
750
21
RGA 90
900
8/8
16/4
34550
94
190
920


فيش باخ (Fischbach):

هواكش هاي پشت بامي فيش باخ ساخت كشور آلمان مي باشند. محصولات ساخت اين شركت كاملاً ضد آب بوده و تكنولوژي منحصر به فردي را در طراحي ظريف و كم حجم در قياس با فشار و دبي باور نكردني آن، به خود اختصاص داده كه اين موضوع باعث شده تا اين شركت علي رغم قيمتهاي نسبتاً بالاي خود مشتريان خاص خود را در سطح دنيا داشته باشد.
امروزه چندين شركت در سطح بين الملل اقدام به توليد مشابه محصولات فيش باخ آلمان با قيمتي نازل كرده اند. ولي هيچ كدام از نظر كيفيت و كارائي موفق عمل نكرده اند، لذا خود اين امر باعث شده تا شركت فيش باخ آلمان همچنان در صدر رقباي خود باقي بماند.  

 

فن سقفی مستقیم بکوارد،هواکش سقفی                      فن سقفی مستقیم،فن سقفی مستقیم بکوارد