روتس بلوئر

کد محصول :10040

 

روتس بلوئر

  • سنسور دود و نشانگر جهت تعیین زمان تعویض فیلتر ذغال اکتیو و آلومینا اکتیویتد .
  • اینورتور جهت تغییر دور دستگاه تصفیه فیوم جوشکاری.
  • هود بازویی به طول سه متر با دو مفصل هیدرولیکی و یک مفصل قابل تنظیم.
  • فیلتر ذغال اکتیو و آلومینا اکتیویتد گرانولی.
  • فیلتر ذغال اکتیو چین خورده و انواع فیلتر های دیگر.