Systems/Smoke Protection Pressure System

سیستم تخلیه دود((SPP System):

سیستم تخلیه دود یا اطفاء حریق سیستمی است  که امروزه در  کشورهای پیشرفته برای تمامی ساختمانهای بزرگ و برجها اجباری می باشد، و طی سالهای اخیر بسیاری از ساختمانهای  کشورمان نیز به سیستم تخلیه دود مجهز شده است. سیستم تخلیه دود نه تنها باعث تخلیه دود و آتش از مسیر خروج افراد از ساختمان می شود، بلکه باعث اطفاء حریق نیز می شود. عمل کرد سیستم تخلیه دود به این صورت است  که با گیرنده حساس به دود یا آتش (Smoke/fire Detector) فعال می شود و با به وجود آوردن اختلاف فشار بین واحد آتش گرفته و طبقات از سرایت آتش به دیگر نقاط ساختمان جلوگیری  کرده و همچنین فرصتی را فراهم می کند تا اهالی ساختمان از مسیری بدون دود و آتش خارج شوند. از طرفی با شرایطی که سیستم  تخلیه دود فراهم می آورد گروه آتش نشانی به راحتی به محل حریق جهت اطفاء دست پیدا می  کنند و در نهایت کمترین خسارت به ساختمان وارد می شود حتی در شرایطی  که مدت حریق طولانی می شود.

از جمله مهمترین مسائل مورد توجه در طراحی و ساخت ساختمانهای بلند مرتبه، تامین ایمنی ساکنان در هنگام وقوع آتش سوزی است. آمارها نشان می دهد که بیشترین تلفات هنگام آتش سوزی مربوط به خفگی ناشی از دود می باشد. با توجه به این که در صورت وقوع آتش سوزی، راه پله ها هنگام خروج از ساختمان مورد استفاده ساکنین قرار می گیرند، با ایجاد فشار مثبت در داخل فضای راه پله ها نسبت به فضای داخل ساختمان می توان از ورود دود به ناحیه راه پله ها جلوگیری نمود. با استفاده از فن های ورود هوا به داخل راه پله ها می توان این فشار مثبت را ایجاد نمود. با توجه به این که ایجاد اتلاف فشار زیاد بین فضای راه پله و دیگر نقاط ساختمان، باز شدن در ورودی به راه پله را دشوار می سازد، محدودیت های مربوط به حداکثر و نیز حداقل فشار مثبت ایجاد شده باید در طراحی فن های لازم مورد توجه قرار گیرد. کانال های آسانسور در ساختمانهای بلند مرتبه نیز باید تحت فشار مثبت قرار گیرند. البته توصیه اکید آن است که در هنگام آتش سوزی از آسانسورها استفاده نشود، اما خیلی از ساکنین ساختمان های مرتفع در طبقات بالا به خاطر محدودیت جسمی ممکن است نتواند طبقات زیادی پایین بیایند که در این حالت ایمن ساختن آسانسورها میتواند مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله روش طراحی فضاهای تحت فشار در ساختمانهای بلند مرتبه مورد بررسی قرار گرفته است. چگونگی برآورد نرخ تهویه لازم با توجه به ویژگیهای ساختمان از نظر میزان نشت هوا و نیز ارتفاع ساختمان ارائه شده است.
 
اجزاء
1 - فشار دمپر های امدادی
2 - اندازه گیری فشار دیفرانسیل
3 - سوئیچ دستی
4 - دود آشکارساز
5- درب قفل
6 -Wind/Rain سنسور
7 - فن
8 - دفترچه راهنما سوئیچ برای حالت تابستانی
9 - هوای خارج
10 - سوئیچ و کنترل هیئت مدیره

 

 
توصیه می شود در طول فاز طراحی به منظور دستیابی به راه اندازی بدون مشکل با یک متخصص مشورت گردد.

برای اجرای مقررات و ایمنی تجویز آزمون موثر لازم است.

تجهیزات لازم برای پله های داخل:

برای جریان بیش از حد حداقل 3000 مترمکعب بر ساعت کنترل فشار لازم است.

فشار بر روی درهای بسته در مورد پله نباید از 100N/m2 تجاوز کند.فشار نباید از حداکثر 50 پاسگال و حداقل 50 پاسگال در راه پله ها تجاوز کند.
دلیل این امر در نظر گرفتن رسیدن به شرایطی است که درب ها حتماً بسته شود.