هواساز

هواکش کامفری

کد محصول :10035

 
 


شرکت کامفری بیش از چهل سال است که مجموعه ما در زمینه مهندسی، تولید و در توزیع جهانی فن های سانتریفیوژی پیشرو می باشد که درسراسر جهان برای کیفیت و عملکردشان تصدیق شده اند. کامفری در سال 1972 در شمال غرب ایتالیا تاسیس شده است. کمپانی های دیگر در آلمان، فرانسه، انگلستان، ایالت متحده آمریکا، چین و ترکیه توسعه پیدا کرده اند. امروزه، از طریق کمپانی هایشان یا از طریق شرکای کامفری فن ها را در کل سی کشور توزیع می کنند و به عنوان یک گروه در حال رشد معرفی می شوند. این نتیجه ی تلاش های بی وقفه کارکنان که آماده مواجه با مسئولیت ها و چالش های جدید می باشند، است. در هرجای جهان که فعالیت می کنیم گروهی چند ملیتی منابع و تجربیات لازم را فراهم می کند. کامفری همواره بر روی آینده سرمایه گذاری می کند. حضورمان را در بازار از طریق پرسنل، محصولات و خدمات عالی افزایش داده ایم. مشتری باید یبش از یک شریک باشد، که این ممکن است منجر به تبادل اطلاعات پیوسته، توسعه تکنولوژیکی و پیاده سازی ، آموزش و ایده های جدید شود.