لیست قیمت هواکش های مدل زیلابگ و ای بی ام اصلی کندانسوری
 
ردیف مدل قدرت ولتاژ دور هوادهی
No Model KW V RPM CFM
1  
S4D420 AV 0203
0/160 380 1430 2900
3  
S4D 500 AM0921
0/7
0/48
380 1340
1060
5500
4400
5  
S4D 630 CD 0101
1/25
0/84
380 1330
1070
8000
7100
7  
W6D 800GD0125
1/94
1/21
380 880
670
5800
12000