هواکش فیش باخ

کد محصول :10035

 

هواکش فیش باخ

  • ورودی تکی/دوتایی
  • با دیسک روتور موتور فیش باخ
  • چهار پل،  230 v/400v/50hz/60hz
  • ولتاژ قابل تنظیم، 0 تا 10ولت (موتور EC)
  • طبقه عایق( f (155° بر طبق vde 0530