هواکش سردخانه

کد محصول :10035

 

هواکش سردخانه

  • مقاومت قوی وعالی در برابر ضد خوردگی
  • ضریب اطمینان بسیار بالا با توجه درجه و دوام
  • کیفیت بالا و قابل اطمینان
  • سیستم یک پارچه
  • پلاگ و پلی