تهویه ی مکان های پارکینگ سرپوشیده معمولا به منظور غلظت محدود کربن مونواکسید و حذف دود و گرما در صورت آتش سوزی توصیه می شوند .
مکان های پارک می توانند برای یک یا سه هدف طراحی شوند :
کمک کردن به آتش نشانان برای از بین بردن دود در پارکینگ در طول آتش سوزی یا بعد از آن، دسترسی آتش نشانان به یک نقطه ی نزدیک به مکان آتش را طوری ایجاد کنند که عاری از دود باشد، برای محافظت به معنای فرار کردن از پارکینگ، حرارت برای یک ماشین با آب پاش 4 مگاوات و بدون 8 مگاوات (10-6در واقع ) منتشر می شود. شرایط آتش 10 ACH، تهویه CO ،6ACH، جلوگیری از گردش هوا، عصاره ی اصلی سیستم طراحی شده، فرار از حداقل دو بخش است، ظرفیت حداقل 50% سیستم باید یک منبع تغذیه ی مستقل داشته باشد. تجهیزات کنترل باید از نظر سیم پیچی محافظت شده باشند. از مناطق راکد ( متراکم ) یا در آتش یا در CO ventilation جلوگیری کنید. سرعت هوا در داخل مسیرهای فرار از 5 m/s تجاوز نمی کند .فن ها ºC/1h 300ارزیابی می شوند. 
تاخیر بین جت فن ها و extract fans برای اطمینان از اینکه فرار ساکنان توسط فعالیت جت فن ها به خطر نیفتد، است. مکان های نردبان ها ، به منظور فرار و غیره باید با مکان های جت فن ها برای جلوگیری از اینکه درها در معرض اثرات فشارهای دینامیکی قرار بگیرند، هماهنگ شوند. جت فن ها حجم هوای بیشتر از extract فن ها القا نمی کنند. سیستم های آب پاش نیاز به هماهنگ شدن با جت فن ها برای اطمینان از اینکه عملکرد صحیح را دارا می باشند، دارند. آتش نشانان حداقل به یک مسیر شفاف در هر مکان آتش ممکن دسترسی داشته باشند .حداکثر سرعت راه ورودی هوا باید 2m/s باشد. مناطق کنترل بیشتر از 2000 m2 نیستند در غیر این صورت گزینه ی دیگر می تواند توسط یک CFD تجزیه و تحلیل شود. زمانی که از SHEVS (سیستم های تهویه ی گرمای خروجی و دود) استفاده می شود، برای ارایه ی یک رویکرد شفاف بدون دود به آتش در ارتفاع حداقل 1.75 m را دارا می باشد .
 
  


 
CO چیست ؟
کربن مونواکسید (CO) گاز بی رنگ ، بی بو و بی مزه و بسیار سمی برای انسانها و حیوانات است . آن با هموگلوبین برای تولید کربوکسی هموگلوبین که برای انتقال اکسیژن به بافت های بدن بی اثر است، ترکیب می شود .

غلظت                                               منبع
0.1 ppm                                            سطح طبیعی اتمسفر
0.5 to 5 ppm                                     سطح میانگین در خانه ها
5 to 15 ppm                                      نزدیک اجاق گازهای به درستی تنظیم شده ی در خانه ها
100 to 200 ppm                                خروجی اتومبیل ها
5,000 ppm                                        خروجی از آتش چوب خانه ها
7,000 ppm                                        اگزوز گرم خودروی رقیق نشده بدون مبدل کاتالیزوری

اصول پایه ای تهویه ی Jet Piros
• در سیستم های تهویه ی مکان های پارک مرسوم هم هوای تازه ی تامین شده و هم هوای منفصل شده از طریق فن ها و لوله ها مجراها  کشیده می شوند . برای جلوگیر از افت فشار ، سیستم باید در یک سرعت هوای پایین کار کند .
• این بدان معناست که مجراها باید نسبتا گسترده باشند ، در نتیجه نیاز قابل توجهی به فضا است .
در جت فن ها ، هوا به یک فن مکیده می شوند و سپس در سرعت بالا به بیرون رانده می شوند .
• هوا در حال حرکت و حمل ونقل به فاصله ی بیش از 20-40 متری بدون استفاده از مجراها(لوله ها) است .

• کل عملکردهای مکان پارک به عنوان یک مجرا (لوله ) است .

مزایای 1
طراحی سیستم های تهویه ی مکان پارک با فن های JET PIROS مزایای زیر را پیشنهاد می دهد :
• حذف سیستم های پیچیده ، حجیم و گران قیمت در مکان های پارک .
• مقاومت کمتر سیستم با شبکه کانال کمتر می تواند به کاهش کلی مصرف برق دست یافتنی منجر شود .

• هنگامیکه در رابطه با سنسورهای CO صرفه جویی انرژی بیشتر می تواند به وسیله ی عملکرد فن های انتخابی در مناطق آلوده بدست آید .
• کیفیت هوای بهبود یافته می تواند به وسیله ی ترکیب موثر هوا بدست آید .

مزایای 2
• انعطاف پذیری بیشتر در نصب و راه اندازی از مشکل مناطق راکد جلوگیری می کند 
• کنترل دود موثر به وسیله ی محدود کردن گسترش دود و هدایت کردن جریان دود صورت می گیرد.
• شبکه کانال کمتر به معنای یک محیط امن تر ، سبک تر با امنیت بیشتر به منظور افزایش دید است .
• کاهش نصب و راه اندازی و هزینه های ساخت وساز ساختمان کلی بیش از سیستم های کانالی سنتی است .


چگونه آن را انجام دهیم ؟
• حجم ، ابعاد و منطقه ی پارکینگ را به وضوح مشخص کنید .
• هوای تازه و هوای خروجی محلی را مشخص کنید .
• Calculate the air volume to be removed in case of fire
• تعداد Jet Piros ها را در پارکینگ مشخص کنید .
• تعداد سنسورهای CO را مشخص کنید .
• تعداد لامپ های هشدار را مشخص کنید .
• تعداد سیگنال صوتی را مشخص کنید .
حجم ، ابعاد و منطقه ی پارکینگ را به وضوح مشخص کنید:
1. ما به محاسبه ی اینکه برای پارکینگمان  چه تعداد بخش آتش ( منطقه ) ضروری است ، نیازمندیم . 
به وسیله ی قوانین کشوریا استحکامات نظامی مشخص می شوند (civil  defense)
2. در هر منطقه ی آتش به شرح زیر اقدام خواهیم کرد :
 محاسبه ی حجم خالص ((Net Area x High)

توزیع هوای تامین شده و هوای خروجی :
تعریف کردن و توزیع صحیح محلی فن ها برای هوای تامین شده و خروجی بسیار مهم می باشد .

رایج ترین خطا قرار دادن دهانه های هوای خروجی و تامین شده نزدیک به یکدیگر است . ما به پیدا کردن بهترین توزیع ممکن که به قراردهی دهانه ها تا آنجا که ممکن است دور از یکدیگر کمک می کند نیازمندیم .

حجم هوا را محاسبه کنید :
 حجم هوا

تجدید CO : حجم پارکینگ *  (5)6 هوای به روز شده  .
سیستم آتش : حجم پارکینگ *   (10) 12 هوای به روز شده  .
به همین دلیل است که فن های Jet piros از یک موتور دو سرعته استفاده میکنند 
هرکشوری قوانین خاص خود را دارا می باشد ، این مقاله بر پایه ی متداولترین تجزیه و تحلیل های انجام شده در سراسر دنیا انجام شده است .

تعداد Jet Piros در پارکینگ :
ایده ی سیستم Jet Piros جابجایی همه ی هوا در زمان یکسان پارکینگ را به یک کانال تبدیل می کند .
این قسمت توسط the high(2) of the parking وفاصله ی میان JET PIROS محدود خواهد شد .
1) در سرعت بالا .
2) حداقل : 2,2÷2,4 متر.
تعداد سنسور CO:  غلظت CO به وسیله ی سنسورها که باید متقارن در مناطق توزیع شوند اندازه گیری می شود . CPS یا PMS مقدارهای انفرادی و میانگین ها نتایج در هر منطقه را پایش می کنند.NOVOVENT سنسور CO خودش را متناسب با همه ی استانداردهای اروپا توسعه می دهد. نصب سنسورهای CO در ارتفاع 1,5 متری از زمین است .

تعداد چراغ های هشدار و سیگنال صدا :
زمانیکه سنسورها غلظت بالایی از CO را تشخیص می دهند سپس یک چراغ هشدار به صورت اتوماتیک فعال می شود که به مردم پیشنهاد می کند تا از پارکینگ خارج شوند. زمانیکه سنسورها غلظت بالایی از CO را تشخیص می دهند یا یک زنگ آتش سپس یک سیگنال صدا که به طور اتوماتیک فعال می شود خطر را هشدار می دهد.سیگنال صدای Novovent گواهی EN54-3-2001 را دارا میباشد نه تنها سیگنال صوتی اما حتی یک سیگنال لوله ی شکل نما برای افراد ناشنوا را دارا می باشد.

حالا که تمام عناصر تعریف می شود: چگونه کار می کند؟
فن ها تحت CONTROL PARKING SYSTEM CPS بوسیله ی NOVOVEN کنترل و تنظیم می شوند. این نوع ازعملکرد یک سیستم تهویه ی صرفه جویی در انرژی است ، به دلیل اینکه فن ها مطابق با غلظت CO اجازه داده شده تنظیم خواهند شد .
سنسورهای CO > سیگنال 25 ppm
- فن تامین کننده و خروجی در سرعت پایین .
سنسورهای CO > سیگنال 50 ppm
- Jet Piros ،  فن تامین کننده و خروجی در سرعت پایین به منظور دست یابی  ACH6 
سنسورهای CO > سیگنال 90 ppm
- چراغ هشدار و تمام فن ها در سرعت پایین .
سنسورهای CO > سیگنال 120 ppm
- زنگ صدا و چراغ و همه ی فن های سرعت پایین فعال خواهند شد .

زنگ آتش در CPS
زمانیکه زنگ آتش فعال می شود، یا به وسیله ی آشکارسازهای دود یا سوئیچ زنگ (alarm Switch) همه ی سیگنال ها برای کنترل CO لغو خواهند شد. تهویه ی آتش و دود بیش از همه اولویت دارد و از پنل کنترل دود و آتش مستقیما switch خواهد کرد. همه ی فن ها در سرعت کامل کار می کنند .

پنل کنترل دود
پنل کنترل دود فقط در موارد آتش عمل خواهند کرد. هنگامیکه یکی از آشکارسازهای دود سیگنال به پنل کنترل خواهد داد. بلافاصله همه ی فن ها شروع به کار با پنل کنترل COبا  دور تمام سرعت خواهند کرد. هتگامیکه که سیستم برای عملیات برگشت پذیر است ، جهت جریان هوا کنترل خواهد شد و توسط آشکارسازهای دود مخاطب فعال می شود .

سیستم های مدیریت پارکینگ (PMS)
در صورت درخواست، NOVOVENT, S.A یک PARKING MANAGEMENT SYSTEMS PMS که قادر به کنترل همه ی پارامترهای پارکینگ است را عرضه می کند . 

مزایای سیستم های مدیریت پارکینگ (PMS)

- می تواند تمام مقادیر سنسورهای CO را بخواند و بخاطر بسپارد ( تاریخی )
- تصور کردن دوربین ها را قادر میسازد .
- در پارکینگ های بزرگ توزیع گردش از طریق مناطق را قادر می سازد .
- در یک اتاق کنترل/ ساختمان ( خدمت دهنده ی عمومی ) می تواند چندین پارکینگ را کنترل کند .
- تاریخی از تمام زنگ ها را نگهداری می کند .
- می تواند موانع و تعداد خودروها در پارکینگ و اینکه چگونه خودروها توزیع می شوند را کنترل کند .
- مصرف را کاهش می دهد ؟ چگونه ؟

مزایای سیستم های مدیریت پارکینگ (PMS)
کارهای PMS با موتور تک سرعته و هر یا مجموعه ای از موتورها با یک VFD کنترل می شود .

مزایای سیستم های مدیریت پارکینگ (PMS)
کارهای PMS با موتور تک سرعته و هر یا مجموعه ای از موتورها با یک VFD کنترل می شود .


مزایای سیستم های مدیریت پارکینگ (PMS)
- منطقه ی سبز ذخیره سازی انرژی است .
- میزان مصرف در هر لحظه را میتوانیم اندازه گیری کنیم .
- طول عمر بیشتر در فن ها . ساعات کار کمتر .
- PMS می تواند شکست های آینده در فن ها را پیش بینی کند .

دینامیک های سیالات محاسباتی (CFD)
NOVOVENT همراه با Jet Piros و  CPS یا PMS یک تجزیه و تحلیل دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) که محاسبه ی دقیق جریان هوا را اجازه میدهد، مهیا می کند. آن یک سیستم بسیار کارآمد برای نشان دادن  به مقامات محلی، مشاوران و صاحبانی که طراحی ها دینامیک سیالات محاسباتی(CFD) را رضایتمندانه عمل خواهند کرد، است. یکباردیگر در CFD هندسه ی پارکینگ ها ، نرخ تغییر هوا، حجم، جهت جریان هوا، مکان تامین/ خروج هوا و Jet Piros یک استاندارد شبیه سازی فراهم خواهد کرد .

 
شبیه سازی
 
سطح منطقه ی زیر زمین (A):                          7886.2 m2
ارتفاع زیرزمین (H):                                          3.7 m
حجم کل زیرزمین (V):                                      29178.94 m3
فن های تامین هوا ( Ud4.):                              65620
فن های خروجی ( Ud4):                                 65620