دستگاه تصفیه هوا:

با توجه به افزایش تراکم آلودگی هوا و گازهای سمی مانند CO2، CO و ... و آزبستها و افزایش بادهای دارای ریز ذره از عراق در شهرهای صنعتی بزرگ مثل تهران، شیراز، اصفهان، اراک و مناطق جنوبی کشور و افزایش مهاجرین ناقل بیماری و هم چنین زیاد شدن بیماریهای قلبی و عروقی توجه به دستگاه تصفیه هوا در خانه ها و مراکز درمانی مانند بیمارستان ها، درمانگاهها و دندانپزشکی ها از هشت سال قبل اهمیت زیادی یافت. 

با توجه به نظر کارشناسان ما در سال پیش حتی یک روز هوای پاک نداشته ایم و روز به روز به درجه آلودگی هوا در شهر بزرگ تهران افزوده می شود. شما در خانه ها و یا بیمارستان معمولاً زمین و دیوار ها را تمیز می کنید ولی هیچ وقت به هوای آلوده داخل خانه هایتان فکر نمی کنید. هوای داخل خانه می تواند 100 برابر کثیف تر از هوای بیرون باشد. در بیمارستان ها نیز با توجه به وجود هوای عفونی در بخش های عفونی و مسری بودن بیماری وجود افراد زیاد بیمار در بیمارستان احتمال ریسک انتقال بیماری در آن ها بسیار بالاست. از این رو نیاز به یک دستگاه تصفیه هوا علمی و کار آمد یک نیاز ضروری است.

متاسفانه شرکت ها اقدام به واردکردن دستگاه تصفیه هوا بازاری و نه تخصصی به دلیل صرفاً قیمت پائین آن کردند که به دلیل عملکرد ضعیف این دستگاهها که فقط ظاهر یک دستگاه تصفیه هوا را دارند، صدمات جبران ناپذیری به خریداران و بیماران وارد شد.


 

تصفیه هوا

کد محصول :10035

 
 


فیلتر های filtrete با بیش از 25 سال تجربه هوای تمیز را به ما هدیه داده اند. با کمک مهندسان 3M برای جذب آلرژن های هوا، فیلتر به صورت الکترواستاتیک شارژ می شود؛ که مانند آهن ربا ذرات میکروسکوپی را از هوا جذب می کند و از طریق فیلتر عبور می دهد.