وی سی صنعت

برند :vcsanat

 


 


تونل ضدعفونی جهت عبور افراد یا کالاها به صورت سریع مورد استفاده قرار می گیرد. در این تونل ها سیستم ایرلاک وجود ندارد و این تفاوت مهم تونل ضدعفونی و ایرشاور می باشد. در این سیستم، هوای  فیلتر و ضدعفونی شده از بالا یا اطراف تونل به وسیله ی نازل های قابل تنظیم با فشار بالا به بدن افراد یا جداره کالا ها برخورد می کند و آلودگی ها را از دریچه های پایین تونل به سمت سیستم فیلتراسیون هپا و کربن اکتیو و سیستم ضدعفونی به وسیله لامپ یووی هدایت مینماید.
تونل ضدعفونی می تواند یک پیش ورودی با ایمنی بالا جهت احتمال کاهش نفوذ آلودگی به فضاهای بهداشتی درمانی و یا حتی مراکز بزرگ تجاری و سالنهای عمومی باشد.