داست کالکتور

کد محصول :10035

 

صنایعی که داست کالکتور در آنها کاربرد زیادی دارند

  • آزمایشگاه هاوصنعت چاپ و کاغذ
  • صنعت نساجی و سوله های جوش کاری
  • و صنعت چوب بری و نجاری صنایع پتروشیمی
  • صنعت داروسازی
  • و ...