داکت فن کویل

کد محصول :10035

 

داکت فن کویل

  • فن های کامفری مدل TE تعمیر و نگهداری آسان
  • فن های کامفری مدل TE بسیار بی صدا.
  • فن های کامفری مدل TE بدون جاروبک صرفه جو.
  • فن های کامفری مدل TE فشار بهینه و شرایط اغتشاش در پروانه.
  • بهره وری سیستم بی نظیر در حال اجرا فن های کامفری گریز از مرکز.