وی سی صنعت

برند :vcsanat

 


 


دستگاه تصفیه هوای موضعی مناسب جهت کلینک های دندان پزشکی می باشد و قابلیت جلوگیری از انتشار ایروسل های ناشی از عملیات دندان پزشکی شامل آب دهان، خون، ویروس ها و سایر بخارات را دارد. به این صورت که در حین عملیات درلینگ، لیزر و یا الکتروسرجینگ، ترشحات و ایروسل هایی در فضا منتشر می گردد که به محض انتشار توسط دستگاه وکیوم شده و عملیا ت تصفیه بر روی آنها  انجام میگردد.
تصفیه ایروسل ها توسط سه مرحله فیلتر مکانیکی طبق استاندارد یوروونت شامل پیش فیلترG4 ، فیلتر کربن اکتیو، فیلتر هپا H13 و لامپ یو وی سی انجام می گردد. بازوی متصل شده به دستگاه از نوع خرطومی قابل انعطاف از جنس استنلس استیل می باشد و همچنین چرخ های زیر دستگاه قابلیت سهولت در جابجایی دستگاه را فراهم میکند.