تاریخچه سردخانه:

نخستین امتیاز تبرید سردخانه در سال 1790 به وسیله توماس هریس و جان لانگ به ثبت رسید.
ابتدایی ترین ماشین مبرد برای تولید یخ یک کمپرسور دستی بود که با باتری کار می کرد و در سال 1834 به وسیله جاکوب پرکینز در انگلستان ساخته شد.در سال 1851 ماشین مبردی برای تولید یخ که با هوا کار می کرد به وسیله دکتر گوری به ثبت رسید . چندی بعد ماشین مبرد دکتر گوری به وسیله الکساندر کوک در انگلستان ساخته شد. در سال 1856 ماشین تبریدی که با مبرد جذبی که با آمونیاک و آب کار می کرد به وسیله لیند ساخته شد. در دوران جنگهای داخلی آمریکا به وسیله کمبود یخ در شمال ماشین مبرد جذبی که با آمونیاک  و آب کار می کرد به وسیله فردیناند کار ساخته شد.
در سال 1904 انجمن مهندسان تبرید آمریکا تشکیل شد.نخستین یخچال خانگی دستی به وسیله ج . ام . لارسن در سال 1913 ساخته شد و اولین یخچال خود کار نیز به وسیله شرکت کلویناتور در سال 1981 به بازار عرضه شد.
یخچالهای خود کار و مدار بسته نیز در سال 1926 به وسیله جنرال الکتریک ساخته شد. در دهه 1940 توسعه ماشین های مبرد سرعت بیشتر به خود گرفت. در این دهه شرکت دوپورانت مبردهای را به نام فرونها به بازار عرضه کرد. روش دیگری به وسیله پلیته در سال 1834 کشف شد استفاده از عامل ترمو الکتریکی برای تبرید بود. از آنجا که همیشه  و در هر زمینه بهره گیری بهینه از نیروی انسانی، تجهیزات و سرمایه گذاریها مستلزم رعایت موارد علمی و تجربی روز می باشد.

 

تاریخچه سردخانه در ایران:

به محل های قدیم تهران بر می گردد که از دیواره های بلند که سایه ایجاد می کرد برای تولید یخ استفاده می کردنند که طی آن صنعت بستنی سازی و فالوده یخی رونق گرفت.

بعضی از تعاریف و اصطلاحات سردخانه:

سردخانه ثابت:

سردخانه مجموعه ایست از ساختمان و تجهیزاتی که بتواند شرایط ویژه نگهداری مواد خوراکی و فاسد شدنی را عمدتاً از نظر دما و رطوبت دمایی و رطوبت نسبی و در صورت لزوم سایر شرایط مورد نیاز را تامین کند.

 طرح ساختمان سردخانه:

عبارت است از نفشه بناهای مورد نظر در سردخانه با توجه به کلیه ارتباطات لازم بین بناهای مختلف، ابعاد، موقعیت زمین، نوع و ویژگیهای مصالح مورد استفاده.

فاصله نگهدار در سردخانه:

عبارت است از نوعی اجرای ساختمانی در سردخانه به منظور تامین بین دیواره ها و بار چیده شده برای گردش مناسب هوا و پیشگیری از آسیبهای احتمالی وسایل بار چینی به دیواره های عایق کاری شده سالن نگهداری در صورتی که پیشگیری از آسیب ریزش بار به دیواره ها نیز مورد نظر باشد می توان در اجرای ساختمان سردخانه ملحوظ کرد.

لیف تراک :(Life truck)

این دستگاه یکی از تجهیزات موتوری مربوط به تخلیه و بارگیری در سردخانه است و در صورتیکه در ساختمانی اصلی سردخانه مورد بهره جویی قرار گیرد نیروی محرکه آن باید از نوع الکتریکی باشد.

آمادگاه:

عبارت است از فضای مناسب و خنکی در سردخانه که دمای آن با استفاده از تجهیزات مناسب در حد آسایش انسان (15-21) درجه سلسیوس تنظیم یافته و در آن اعمال مربوط به جور کردن، درجه بندی، بسته بندی و سایر فرایندهای لازم تا مرز شروع انجماد کاهش می یابد.

تونل انجماد:

عبارت است از سالنی در سردخانه که قدرت سرمازایی تجهیزات آن به اندازه ای باشد که بتواند کاهش دمای کالا و عبور آن از مرحله حداکثر کریستالیزاسیون (Crystalization) را با سرعت مورد نظر انجام دهد.

گربه رو:

عبارت است از کانالها یا لوله های تهویه در سردخانه که برای پیشگیری از یخ زدگی و تورم خاک بویژه در زیر کف سالنهای نگهداری زیرصفر ایجاد و یا کار گذاشته می شود.

  بلوکاژ (Blockage):

سنگ چینی با استفاده از قلوه سنگ در زمین زیر کف سردخانه است تا از یخ زدگی و تورم خاک جلوگیری شود.

ایستایی:

عبارت است از بررسی و محاسبه اجزای متشکله بناهای سردخانه از نظر مقاومت مصالح و سازه

عایق رطوبتی:

پوششی است در سردخانه از جنس نفوذ ناپذیر در برابر آب مانند قیر اندود شده و غیره که به منظور جلوگیری از نفوذ آب و رطوبت به عایق حرارتی و بنا به کار می رود.

عایق حرارتی:

جنسی که هدایت آن کم می باشد و برای کم کردن تبادل حرارت بین محیط داخل سردخانه از آن بهره گیری می شود.


بتن تراز میگر (maiger واژه فرانسوی بوده و به معنای ضعیف می باشد):

عبارت است از لایه نازک بتنی در سردخانه که برای به دست آوردن سطح تمام شده صاف و تراز ریخته می شود معمولاً ضخامت این بتن 5 تا 10 سانتیمتر و سیمان مصرفی در آن به مقدار 150 تا 200 کیلوگرم در متر مکعب بتن می باشد.

موتورخانه:

فضایی که در بنای اصلی سردخانه احداث می گردد تا بخش عمده ای از تجهیزات سرمازا در آن نصب گردد.

اتاق کنترل:

عبارت است از بخشی از موتورخانه در سردخانه که تابلوهای کنترل سیستم سرمازا در آن نصب می گردد.
 

اتاق ترانسفورماتور:

عبارت است از ساختمانی که ترانسفورماتورهای کاهش ولتاژ شبکه برق در سردخانه نصب می گردد.

اتاق شارژ باتری:

عبارت است از ایستگاه شارژ باطریهای لیفت تراک در سردخانه.


بارانداز (سکوی تخلیه و بارگیری):

عبارت است از محلی در سردخانه که در جلوی راهروی ارتباطی و یا آمادگاه که امکان سریع تخلیه و بارگیری کالا را از کامیونهای حامل بار فراهم می کند.


دستگاه متعادل کننده فشار هوا:

 

عبارت است از وسیله ای در سردخانه که برای ایجاد تعادل فشارهوای داخل و خارج سالن نگهداری و مورد استفاده قرار می گیرد.

مبرد سردخانه (Refrigerant):

عبارت است ماده ای برای جذب گرما و تولید سرما در سیستم سرمازایی سردخانه مورد استفاده قرار می گیرد.

کمپرسور سردخانه :(Compressor)

 

عبارت است از دستگاهی که موجب تراکم مبرد و افزایش فشار سردخانه می گردد.

کندانسور سردخانه (Condensor):

عبارت است دستگاهی که برای تقطیر مبرد خروجی از کمپرسور در سردخانه مورد استفاده قرار می گیرد.

تبخیرکننده (Evaporator):

عبارت است دستگاهی که در آن مبرد، با جذب گرمای محیط سردخانه تبخیر می شود.

مخزن شاره سرما زا (Receiver):

عبارت است از مخزن تحت فشاری در سردخانه که در آن مبرد ذخیره می گردد.
 

مخزن جداکننده (Separator):

عبارت است از مخزن تحت فشار در سردخانه که برای جداسازی گاز از مبرد مایع برگشتی از تبخیر کننده بکار می رود.


کنترل ها (Controls):

عبارت است تجهیزاتی در سردخانه که برای راهبری خودکار در نقاط مختلف سیستم سرمازایی مورد استفاده قرار می گیرد.

تجهیزات و مواد یدکی:

عبارت است لوازمی در سردخانه که در صورت از کارافتادن اجزایی از سیستم، جایگزین آنها می شود.

سیستم مرکزی:

عبارت است از یک واحد تولید سرما در سردخانه همراه با تجهیزات مربوطه که سرمای مورد نیاز کلیه سالنهای نگهداری و در هر فضای دیگر را تامین می کند.

 سیستم تک واحدی:

عبارت است از واحدهای تولید سرما در سردخانه که به طور جداگانه سرمای هر یک هر یک از سالنهای نگهداری و یا هر فضای دیگر را تامین میکند.


محل سردخانه:

در انتصاب محل سردخانه نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد:
ا- دسترسی به جاده یا راه ارتباطی.
2- دسترسی یخ آب (اعم از شبکه لوله کشی، رودخانه، چاه یا غیره آن).
3- دسترسی به برق (اعم از شبکه سراسری یا نیروگاه اختصاصی).
4- دسترسی به تلفن (اعم از اینکه با سیم یا بی سیم و یا سایر وسایل مخابراتی).
5- دوری از تجمع مراکز زباله و جانوران مزاحم ( به ویژه جوندگان و حشرات موزی)
6- داشتن فاصله کافی از مراکز و واحدهایی که به نحوی موجب آلودگی هوا ومحیط می شوند، طبق ضوابط مراجع صلاحیت دار مربوطه.
7- فاصله کافی از مسیل طبق ضوابط مراجع صلاحیت دار مر بوطه.
8- فاصله کافی از خط گسل شناخته شده زلزله طبق ضوابط مراجع صلاحیت دار مربوطه.

 
طرح ساختمان سردخانه:

پس از انتخاب محل سردخانه باید ساختمان اصلی، سایر بناها و محوطه را با درنظر گرفتن شرایط اقلیمی و براساس حجم مفید مورد نظر و رعایت موارد زیر طوری طراحی کند که ضمن استفاده بهینه از زمین نیازهای سردخانه به بهترین وجه تامین گردد.
 
1- محاسبه مساحت زمین مورد نیاز برای بنای اصلی
سردخانه با توجه به موارد استفاده حجم و حجم مفید سردخانه و تعیین محل بنای اصلی، به علاوه باید زمین کافی برای زیر مد نظر قرار گیرد:
1-1 بارگیری، تخلیه و مانور وسایل نقلیه
2-1 پارکینگ
3-1 محل باسکول
4-1 ساختمان جنبی از قبیل نگهبانی، سرویسها و دفاتر
5-1 محوطه فضای سبز
6-1 محل مسکونی برای کارکنان سردخانه در صورت امکان و مهمانسرا.
 
2- نقشه بنا و محوطه سازی باید به گونه ای باشد که تسهیلات و نکات زیر در آن رعایت شده باشد.
1-2 ورود و خروج وسایط نقلیه باری به محوطه
سردخانه، توزین کالا، تخلیه بارگیری به راحتی انجام گیرد.
2-2 ساختمان اداری، غذاخوری و سرویسها (دستشویی، دوش حمام، آشپزخانه و توالت) دارای موقعیت و زیربنای مناسب باشد.
3-2 ورود و خروج مراجعان به آسانی انجام گیرد و محلی به عنوان پارکینگ اتومبیل در نظرگرفته شود.
4-2 محل پارکینگ برای دو دستگاه آتش نشانی به گونه ای که در موارد عادی از بین محل استفاده نگردد در نظر گرفته شود.
5-2 محل استراحت نگهبانان و رانندگان در جای مناسبی در محوطه بوده و محل مسکونی کارکنان، خارج از محیط کار سردخانه باشد.
6-2 محل مخصوص جمع آوری و دفع زباله و ضایعات به منظور جلوگیری از انتشار آلودگی و جانوران موذی و غیره ساختمان
سردخانه در دورترین نقطه محوطه سردخانه از بناهای اصلی در نظرگرفته شود.
7-2 اتاق نگهداری مواد سریع الاشتعال و قابل انفجار مواد گازی، رنگ روغن و تینر دور از ساختمان اصلی جنبی
سردخانه و مجهز به سیستم تهویه مناسب پیش بینی گردد.

3- در طراحی تیغه بندی ساختمان اصلی
سردخانه مواد زیر باید رعایت شود:
1-3 نوع بهره گیری از
سردخانه.
2-3 پیش بینی اجزای ساختمان و تعیین ابعاد آنها با توجه به:

- نوع کالاهای مورد نگهداری.
- شرایط نگهداری کالا از نظر دما، رطوبت نسبی، روش چیدن، سرعت گردش هوا با توجه به ماندگاری آن و شرایط اختصاصی مربوط به هر کالا.


4- اجزای ساختمان اصلی سردخانه و مواردی که باید در آن رعایت شود به شرح زیر می باشد.
1-4 سالنهای نگهداری
سردخانه: تعداد سالنهای نگهداری، ابعاد سالنها، جای هر سالن به راهروی ارتباطی.
1-1-4 عایقکاری سالنهای نگهداری
سردخانه باید بر اساس استانداردهای ملی مربوطه باشد.
2-1-4 سالنهای نگهداری کنترل اتمسفر در
سردخانه باید به گونه ای طراحی، محاسبه و اجرا شوند که علاوه بر تحمل بار وارده بر آن قدرت تحمل فشار باری معادل 5 سانتی متر ستون آب را به طور وسیع و یکنواخت داشته باشند و کاملاً هوابندی شده باشند.
3-1-4 اجرای فاصله نگهدار در سالنهای نگهداری
سردخانه که از قفسه بندی (باکس پالت) برای چیدن کالا بهره گیری نمی گردد، ضروری است.

2-4 راهروی ارتباطی
1-2-4 در طراحی ساختمان
سردخانه جای سالنها نسبت به هم باید طوری باشد که طول راهروی ارتباطی به جهت رعایت حداقل فاصله در بارگیری و تخلیه، طولانی نباشند. در صورتی که طول راهرو بیشتر از 54 متر باشد باید در انتهای راهرو، در خروجی و سکوی بارگیری و تخلیه پیش بینی گردد.
2-2-4 با در نظرگرفتن عرض لازم در
سردخانه برای حرکت لیفت تراکها، پهنای 5-6 متری برای راهروها سفارش می گردد.
3-2-4 چون نیاز چندانی به ارتفاع زیاد راهرو نیست لذا بهتر است با ایجاد سقف کاذب از قسمت فوقانی راهرو به عنوان محلی برای عبور لوله ها و همچنین قرار دادن کابل ها و غیره استفاده کرد این امر در موارد
سردخانه هایی که دارای سیستم سرمازایی آمونیاکی می باشند ضروری است.

 3-4 آمادگاه:
 1-3-4 ابعاد آمادگاه با توجه به نوع و حجم مفید
سردخانه تعیین می گردد و جای آن بعد از بارانداز می باشد آمادگاه باید دارای تجهیزات مناسب برای کنترل دما باشد و موارد بهره گیری آن به شرح ذیل می باشد:
2-3-4 نگهداری موقت کالا، به گونه ای که بتوان مقادیر کم کالا راقبل از بارگیری یا فرایند بعدی، به مدت کوتاهی در آن نگهداری نمود.

4-4 پیش سرد کن:
برای
سردخانه هایی که کالای گرم پذیرفته و منجمد می کنند پیش سردکن لازم است و جای آن کنار تونل انجماد می باشد.


5-4 تونل انجماد:
 کلیه
سردخانه هایی که علاوه بر نگهداری کالای منجمد عمل انجماد می دهند باید دارای یک یا چند تونل انجماد متناسب با نیاز سردخانه باشد.

6-4 موتورخانه:
موارد زیر برای موتورخانه مد نظر قرار گیرد:
1-6-4 سطح زیر بنای کافی متناسب با حجم
سردخانه و رعایت مسایل فنی.
2-6-4 ساختن بدنه موتورخانه با مصالح ساختمانی مناسب (آجر یا بلوک) به طوری که آن از قسمتهای سرد جدا کند.
3-6-4 ارتفاع سقف به اندازه ای که اجزای لوله کشی و دسترسی به شیرآلات به آسانی صورت گیرد و ضمناً دارای فضای کافی برای تهویه باشد.
4-6-4 در ورودی جداگانه و راه فرار (بسته به بزرگی یا کوچکی حداقل دارای دو در یا بیشتر که کارکنان بتوانند در مواقع اضطراری خود را نجات دهند.)
5-6-4 تجهیزات مناسب تهویه
سردخانه

7-4 انبار قطعات و مواد یدکی سردخانه:
دارای گنجایش کافی و متناسب برای نگهداری قطعات و مواد در
سردخانه می باشد.

8-4 اتاق کنترل
سردخانه:
در
سردخانه اتاق کنترل کنار موتورخانه قرار دارد که دارای پنجره و در مشترک با موتورخانه می باشد به طوریکه بتوان به آسانی بر دستگاههای موتورخانه نظارت نمود.

9-4 نیروگاه:
نیروگاه
سردخانه با ابعاد ساختمانی و توان متناسب با نیاز برقی و تجهیزات.

10-4 اتاق ترانسفورماتور
سردخانه:
طبق ضوابط وزارت نیرو

11-4 فضای شارژ باطری و تعمیرگاه، با در نظر گرفتن موارد زیر:
1-11-4 کف فضای شارژ باطری باید دارای شیب بندی مناسب و کف سازی مناسب باشد.
2-11-4 فضای شارژ باطری حتماً از سایر قسمتها مجزا باشد.
3-11-4 دارای تجهیزات مناسب جهت تهویه هوای آلوده از قسمت بالای باطری ها باشد.

12-4 بارانداز (سکوی تخلیه و بارگیری):
با در نظرگرفتن موارد زیر:
1-12-4 ابعاد بارانداز با توجه به نوع
سردخانه و میزان تخلیه و بارگیری آن تعیین می گردد.
2-12-4 ارتفاع مناسب بارانداز معمولاً بین 20/1-1 متر بوده و دربعضی موارد متحرک می باشد.
3-12-4 لبه بارانداز باید مجهز به ضربه گیر باشد.
4-12-4 بارانداز حتی الامکان سرپوشیده باشد.

13-4 درهای اصلی سالنها به راهرو ارتباطی.

14-4 درهای اضطراری.

15-4 پله ها و نردبانهای ثابت برای ورود وخروج افراد تعمیرکار به قسمت تجهیزات، لوله ها و محلهای مربوطه.

5- ایستایی

1-5 پی سردخانه
1-1-5 زمین زیر پی سردخانه باید براساس آیین نامه ملی ساختمان بخش مربوط به مکانیک خاک جهت پی سازی (از انتشار وزارت مسکن و شهرسازی) مورد مطالعه وبررسی قزار گیرد.                          

2-1-5 یادآوری: در صورتیکه در منطقه گونه های علفهای هرز که می تواند از جدار سیمان عبور کنند وجود داشته باشد باید قبل از کف سازی با سموم مناسب (علف هرز کش) سمپاشی شود.

در مطاله زمین زیر پی به علت شرایط خاص سردخانه باید تورم خاک در اثر در یخبندان در کف سالنهای نگهداری زیرصفر مورد بررسی قرار گیرد و برای جلوگیری از تدابیر لازم به عمل آید راه حلهای زیر پیشنهاد می گردد:

- شمع کوبی و پی سازی روی شمع به ویژه در مناطق ساحلی.
- زه کشی در زمین و تهویه زمین زیر
سردخانه به طور طبیعی با استفاده از کانال و یا لوله در حالیکه طول کانال یا لوله در جهت تهویه کمتر از 30 متر باشد.
- تهویه مصنوعی با هوای گرم در طول بیش از 30 متر باشد.

یادآوری1- محل عبور جریان هوا از دو طرف در سیستم تهویه صنعتی و مصنوعی باید با تور سیمی و یا صفحات مشبک فلزی به منظور جلوگیری از ورود جانوران در
سردخانه پوشانده شود.

یادآوری2- در لوله های تهویه برای خروج آب تقطیر شده باید پیش بینی های لازم به عمل آید.

3-1-5 توجه ویژه به جلوگیری از نشت در ساختمان
سردخانه برای حفظ خواص عایق ها و جلوگیری از ترک خوردن آنها واتلاف انرژی و نیز محافظت از لوله کشی.
4-1-5 رعایت مقررات و ضوابط مندرج در آیین نامه ملی و ساختمان، مبحث شماره 7(پی سازی) – (نشریه وزارت مسکن و شهرسازی طرح، محاسبه و اجرای پی ریزی
سردخانه.)

2-5 اسکلت ساختمان
سردخانه می توان فلزی، بتون آرمه، مختلط فلزی و بتونی، پیش ساخته (سوله) و مصالح بنایی باشد.
یادآوری 1- نوع اسکلت با توجه به شرایط اقلیمی، حجم
سردخانه مسایل فنی و اقتصادی انتخاب می گردد.

1-2-5 اسکلت فلزی:
طرح، محاسبه و اجرای این نوع اسکلت باید با توجه به مقررات و ضوابط مندرج در آیین نامه ملی ساختمان صورت گیرد. علاوه بر آن رعایت نکات زیر در این نوع اسکلت ها ضروری است:

- جلوگیری از خوردگی مصالح فلزی به علت شرایط خاص
سردخانه.
- اتخاذ تدابیر برای جلوگیری از ایجاد پلهای حرارتی خاص
سردخانه.

2-2-5 اسکلت بتون آرمه
3-2-5 اسکلت مختلط فلزی وبتونی
4-2-5 اسکلت پیش ساخته
این نوع اسکلت از قطعات پیش ساخته فلزی، بتونی چوبی و سایر مصالح صنعتی ساخته می شود.
5-2-5 اسکلت با مصالح بنایی
این نوع اسکلت نیز آجر، سنگ، بلوک سیمانی و غیره ساخته می شود.

نکاتی در مورد کف سردخانه:
طرح، محاسبه و اجرای کف سازی
سردخانه باید با شرایط خاص سردخانه مناسب باشد و کف ساخته باشد و بارهای وارده بر زمین زیر آن باید با مقررات و ضوابط مندرج در استاندارد مطابقت داشته باشد. از نصب کف شوی در کف سالنهای نگهداری اجتناب شود و در صورت ضرورت نصب، دهانه خروجی کف شوی باید در پوشش داشته باشد و در لوله گذاری تدابیر لازم به منظور جلوگیری از یخ زدگی آنها و نیز جلوگیری از ورود جانوران موذی به داخل سردخانه
در نظر گرفته شود. سفارش می شود در کف ورودی سالنهای نگهداری زیر صفر جلوی المنت برقی گرمازا کار گذاشته شود تا از یخ زدگی کف جلوگیری گردد.
 


جدول مشخصات سردخانه
 
حجم سردخانه (m2) مقدار هوای نفوذی L/S))
درجه حرارت سردخانه
بالای ˚C0
درجه حرارت سردخانه
زیر ˚C0
7 1/3 3/2
5/8 2/3 6/2
10 7/3 8/2
15 4/4 3/3
20 5 8/2
25 5/5 2/4
30 9/5 6/4
40 8/6 4/5
50 5/7 8/5
75 9 9/6
100 2/10 9/7
150 2/12 4/9
200 9/13 9/10
250 2/15 9/11
300 7/16 9/12
400 19 9/14
500 2/21 8/16
600 6/23 18/1
700 3/24 6/18
800 9/25 2/20
900 1/27 9/21
1000 9/28 1/23
 
 

سیستم سردخانه


سردخانه ها در انواع مختلف کاربرد بسیار گسترده ای در اماکن تجاری، صنعتی، درمانی و آموزشی دارند اما اصول محاسباتی گونه های مختلف با کاربرد های متنوع چندان تفاوتی با یکدیگر ندارند. بار گرمایی ناشی از هدایت جداره ها و تابش خورشید، بار گرمایی ناشی از تعویض و نفوذ هوا، بار گرمایی ناشی از محصولاتی که در سردخانه انبار می شوند،بار های گرمایی ناشی از روشنایی و تجهیزات مانند فن اواپراتور و همچنین گرمای ناشی از حضور کارکنان همگی مواردی هستند که می باید در محاسبات سردخانه یک به یک و به دقت تعیین شوند.

محاسبه بار واقعی سرد خانه:

به طور کلی بار واقعی سردخانه به روشهای زیر محاسبه می شود:


الف:استفاده از روش دستی (با در نظر گرفتن همه شرایط طراحی سردخانه):

با مراجعه به کتب طراحی سردخانه تمامی مراحل محاسبه آورده شده است و یک روند ثابتی دارد.اما از آنجایی که در این روش احتمال خطا وجود دارد،مقدار بار بدست آمده حتماً باید به روش محاسبه سریع بررسی شود تا این دو عدد بدست آمده (دستی و سریع) خیلی با هم تفاوت نداشته باشند.

ب:استفاده از روشهای سریع:
که صرفاً برای تخمین بار سرمایش سردخانه استفاده می شود.کتابهایی در این زمینه نیز موجود می باشند.
بارهای بدست آمده در روش محاسبه سریع را نباید ملاک طراحی سرد خانه و انتخاب تجهیزات آن قرار داد. 

پ:استفاده از نرم افزار:
نرم افزارهای قدرتمند در زمینه محاسبه بار واقعی سرد خانه Refrig box و Coolcalc  می باشد که در زیر محیط نرم افزارها آورده شده است.

(برای شرکت در دوره آموزشی این نرم افزارها و دیگر نرم افزارهای تهویه مطبوع، می توانید در قسمت دورهای آموزشی این سایت ثبت نام نمایید.)

 

نرم افزار refrig box


مشخصات عمومی پروژه:
نرم افزار طراحی سردخانه:

 

سدخانه،سردخانه،نرم افزارطراحی سردخانه،طراحی سردخانه،

 

در این قسمت اطلاعات محصولات سردخانه وارد مشود:

 

سردخانه،سردخانه،نرم افزارطراحی سردخانه،طراحی سردخانه،محصولات سردخانه،

 


بارهای اتلاف حرارت:


 

سردخانه،سردخانه،نرم افزارطراحی سردخانه،طراحی سردخانه،بارهای اتلاف حرارت سردخانه،
در این قسمت اطلاعات مربوط به دیوارهای سردخانه وارد میشوند:


 

سردخانه،سردخانه،نرم افزارطراحی سردخانه،طراحی سردخانه،دیوارهای سردخانه،اطلاعات ترمودینامیکی انواع محصولات سردخانه:


 

سردخانه،سردخانه،نرم افزارطراحی سردخانه،طراحی سردخانه،اطلاعات ترمودینامیکی محصولات،بارهای ناشی از نفوذ در سردخانه:

 

سردخانه،سردخانه،نرم افزارطراحی سردخانه،طراحی سردخانه،بارهای ناشی از نفوذ،داده های آب و هوایی منطقه:

 

سردخانه،سردخانه،نرم افزارطراحی سردخانه،طراحی سردخانه،داده های آب و هوای منطقه،


 

نرم افزار Coolcalc

مشخصات عمومی سردخانه:نرم افزار طراحی سردخانه:

 

سردخانه،سردخانه،نرم افزارطراحی سردخانه،طراحی سردخانه،نمایش بار کل سرمایش سردخانه:

 

سردخانه،سردخانه،نرم افزارطراحی سردخانه،طراحی سردخانه،بارکل سرمایش،دادهای سقف ها و کف ها در سردخانه:

 

سردخانه،سردخانه،نرم افزارطراحی سردخانه،طراحی سردخانه،داده های سقف وکف،انتخاب نوع محصول برای سردخانه:

 

سردخانه،سردخانه،نرم افزارطراحی سردخانه،طراحی سردخانه،نوع محصول سردخانه،


اطلاعات مربوط به دیوارها:

 

سردخانه،سردخانه،نرم افزارطراحی سردخانه،طراحی سردخانه،اطلاعات مربوط به دیوارها
همچنین در صورتی که سردخانه احداث نشده باشد و عوامل مجهول زیاد باشد می توان از جداول زیر نیز استفاده نمود.


توجه:
برای استفاده از جداول زیر باید:
1-دمای
سردخانه
2-ضخامت پنل(عایق حرارتی) سردخانه
3-حجم سردخانه
4-شرایط آب و هوایی محیط خارج سردخانه را داشته باشیم.

تذکر:
سردخانه های موجود در جداول زیر بادرنظر گرفتن فرضیات زیر محاسبه شده اند:

1- برای مناطق نیمه بیابانی(شهرهای جنوبی) با دمای خشک و مرطوب به ترتیب 45 و 27.2 درجه سانتی گراد و مناطق معتدل با حداکثر دمای خشک و مرطوب به ترتیب 40 و  17.2  درجه سانتی گراد
سردخانه طراحی می شود.

2- زمان سرمایش محصولات در
سردخانه تا نقطه انجماد محصول، 8 ساعت در نظر گرفته شده است

3-
سردخانه در سه دمای مختلف برای سه محصول فرضی،که عبارتند از:

 

-20 C گوشت گاو با دمای انجماد
 5 C  گلابی با دمای نگهداری
 0 C سیب با دمای نگهداری


4-کلیه محصولات با دمای 35C وارد سرد خانه می شوند.

5- در طراحی
سردخانه برای میوه ها از جعبه های چوبی با گرمای محسوس و نهان مشخص استفاده شده است.

6-عایق مورد استفاده در
سردخانه برای سقف ها،کف ها،دیوارها و درب ها از عایق پلی اورتان می باشد.
7-رطوبت محصولات در
سردخانه با توجه به استاندارد ASHRAE می باشد که برای میو های فوق 85 درصد در نظر گرفته شده است.

8- مقادیر موجود در جدول به عنوان بار واقعی
سردخانه می باشد و با مراجعه به کاتالوگ یا سایر محاسبات موجود در این زمینه مقدار بار اسمی برای تجهیزات از جمله اواپراتو،کندانسور و کمپرسور بدست می آید.

9- فرض بر این است که فن و موتور اواپراتور در داخل
سردخانه است.(بدترین شرایط)

سردخانه در انواع شرایط های محیطی
 

حجم سردخانه (m3)

ضخامت پنل (cm)

دمای سردخانه (°c)

نوع آب وهوا

بار واقعی سردخانه(ton)


5


7.62

5

نیمه بیابانی

0.48

معتدل

0.43

0

نیمه بیابانی

0.76

معتدل

0.69


10.2

5

نیمه بیابانی

0.45

معتدل

0.41

0

نیمه بیابانی

0.72

معتدل

0.66

-20

نیمه بیابانی

0.93

معتدل

0.87

 
15.2

0

نیمه بیابانی

0.69

معتدل

0.64

-20

نیمه بیابانی

0.9

معتدل

0.83

 

سردخانه در انواع شرایط های محیطی ادامه جدول1

حجم سردخانه(m3)

(cm) ضخامت پنل

(°c) دمای سردخانه

نوع آب وهوا

بار واقعی سردخانه(ton)


10
 
 
 


7.62

5

نیمه بیابانی

0.59

معتدل

0.48

0

نیمه بیابانی

0.86

معتدل

0.76


10.2

5

نیمه بیابانی

0.55

معتدل

0.45

0

نیمه بیابانی

0.81

معتدل

0.71

-20

نیمه بیابانی

1.02

معتدل

0.92

 
15.2

0

نیمه بیابانی

0.76

معتدل

0.66

-20

نیمه بیابانی

1

معتدل

0.87

 

(m3)حجم سردخانه

(cm)ضخامت پنل

دمای سردخانه (°c)

نوع آب وهوا

بار واقعی سردخانه (ton)


15


7.62

5

نیمه بیابانی

0.66

معتدل

0.55

0

نیمه بیابانی

0.93

معتدل

0.86


10.2

5

نیمه بیابانی

0.6

معتدل

0.5

0

نیمه بیابانی

0.85

معتدل

0.79

-20

نیمه بیابانی

1.05

معتدل

0.98

 
15.2

0

نیمه بیابانی

0.8

معتدل

0.74

-20

نیمه بیابانی

0.1.1

معتدل

0.91

 3سردخانه در انواع شرایط محیطی  جدول شماره

 

 (m3)حجم سردخانه

(cm)ضخامت پنل

دمای سردخانه (°c)

نوع آب وهوا

بار واقعی سردخانه(ton)


20
 
 

 
7.62

5

نیمه بیابانی

1.21

معتدل

1.09

0

نیمه بیابانی

1.6

معتدل

1.45

 
 
10.2

5

نیمه بیابانی

1.12

معتدل

1.01

0

نیمه بیابانی

1.52

معتدل

1.37

-20

نیمه بیابانی

2.54

معتدل

2.41

 
 
15.2

0

نیمه بیابانی

1.36

معتدل

1.3

-20

نیمه بیابانی

2.45

معتدل

2.31

 

جدول شماره 4
 

 (m3)حجم سردخانه 

(cm)ضخامت پنل 

دمای سردخانه (°c)

نوع آب وهوا

بار واقعی سردخانه(ton)


25
 


7.62

5

نیمه بیابانی

1.2

معتدل

1.16

0

نیمه بیابانی

1.67

معتدل

1.53

 
10.2

5

نیمه بیابانی

1.21

معتدل

1.07

0

نیمه بیابانی

1.57

معتدل

1.45

-20

نیمه بیابانی

2.59

معتدل

2.46


15.2

0

نیمه بیابانی

1.48

معتدل

1.37

-20

نیمه بیابانی

2.52

معتدل

2.33

 


جدول سردخانه
 

 (m3)حجم سردخانه

(cm)ضخامت پنل

دمای سردخانه (°c)

نوع آب وهوا

بار واقعی سردخانه(ton)


30
 

 
7.62

5

نیمه بیابانی

1.38

معتدل

1.19

0

نیمه بیابانی

1.76

معتدل

1.6


10.2

5

نیمه بیابانی

1.28

معتدل

1.11

0

نیمه بیابانی

1.62

معتدل

1.49

-20

نیمه بیابانی

2.67

معتدل

2.54

 
15.2

0

نیمه بیابانی

1.5

معتدل

1.4

-20

نیمه بیابانی

2.57

معتدل

2.38


 

جدول شرایط محیطی
 

 (m3)حجم سردخانه

(cm)ضخامت پنل

دمای سردخانه (c°)

نوع آب وهوا

بار واقعی سردخانه(ton)


40

 
7.62

5

نیمه بیابانی.

1.52

معتدل

1.3

0

نیمه بیابانی

1.91

معتدل

1.7


10.2

5

نیمه بیابانی

1.4

معتدل

1.22

0

نیمه بیابانی

1.78

معتدل

1.62

-20

نیمه بیابانی

2.79

معتدل

2.57

 
15.2

0

نیمه بیابانی

1.62

معتدل

1.49

-20

نیمه بیابانی

2.64

معتدل

2.48

 

جدول شرایط محیطی سردخانه
 

 (m3)حجم سردخانه

(cm)ضخامت پنل

دمای سردخانه (c°)

  نوع آب وهوا

بار واقعی سردخانه(ton)


 
50
 
 
 


7.62

5

نیمه بیابانی

1.62

معتدل

1.52

0

نیمه بیابانی

2.04

معتدل

1.93

 
10.2

5

نیمه بیابانی

1.47

معتدل

1.39

0

نیمه بیابانی

1.86

معتدل

1.77

-20

نیمه بیابانی

3.09

معتدل

2.76

 
15.2

0

نیمه بیابانی

1.69

معتدل

1.62

-20

نیمه بیابانی

2.74

معتدل

2.62

 

جدول سردخانه
 

 (m3)حجم سردخانه

(cm)ضخامت پنل

دمای سردخانه (c°)

  نوع آب وهوا

بار واقعی سردخانه(ton)

 
75

 
7.62

5

نیمه بیابانی

1.79

معتدل

1.63

0

نیمه بیابانی

2.21

معتدل

2.1

 
10.2

5

نیمه بیابانی

1.6

معتدل

1.49

0

نیمه بیابانی

2

معتدل

1.91

-20

نیمه بیابانی

3.05

معتدل

2.94


15.2

0

نیمه بیابانی

1.8

معتدل

1.79

-20

نیمه بیابانی

2.83

معتدل

2.76

 

 (m3)حجم سردخانه

(cm)ضخامت پنل

دمای سردخانه (c°)

 نوع آب وهوا

بار واقعی سردخانه(ton)


85


7.62

5

 نیمه بیابانی

1.85

معتدل

1.68

0

نیمه بیابانی

2.28

معتدل

2.16


10.2

5

نیمه بیابانی

1.66

معتدل

1.52

0

نیمه بیابانی

2.05

معتدل

1.93

-20

نیمه بیابانی

3.12

معتدل

3.02

 
15.2

0

نیمه بیابانی

1.81

معتدل

1.73

-20

نیمه بیابانی

2.9

معتدل

2.8

)45db/27.2wb* دمای خشک و مرطوب برای آب و هوای نیمه بیابانی بر حسب سانتی گراد=(

)45db/27.2wb* دمای  خشک و مرطوب  برای  آب و هوای  معتدل   بر حسب سانتی گراد=(

سردخانه های آزمایشگاهی:
گونه ای از سردخانه با استفاده متوسط محسوب می شوند. این گونه سردخانه ها به صورت متعارف و معمولی مورد استفاده قرار می گیرند اما در سردخانه ها با سرویس سنگین، استفاده بسیار بیشتر و مستمر است. در برخی سردخانه ها نیز زمان ماند محصولات نسبتا طولانی است و به صورت روزانه مورد استفاده قرار نمی گیرند.

 

برای دریافت کاتالوگ کامل سرد خانه اینجا  کلیک کنبد.


تجهیزات اصلی سیکل تبرید سرد خانه:

1- اواپراتور

مرحله نهایی یک سیکل تبرید در اواپراتور انجام می شود.جریان مبرد با دمای پایین،به صورت مادون سرد،و دمیدن این سرما به داخل سردخانه ،توسط فن های اواپراتور،گرما را از محیط سردخانه میگیرد.در نتیجه مبرد بعد از اواپراتور گرم می شود.برای بدست آوردن ظرفیت اسمی اواپراتور و با داشتن بار واقعی سردخانه،می توان از کاتالوگ، مقدار بار اسمی را بدست آورد و اواپراتور مورد نظر را انتخاب نمود.یا می توان با استفاده از نرم افزارهای موجود در این زمینه مقدار بار اسمی تجهیزات،از جمله،اواپراتور ،کندانسور و کمپرسور را بدست آورد.

می باشدCool packیکی از نرم افزارهای کاربردی و قدرتمند در این زمینه،نرم افزار

2- کمپرسور

برای پمپ کردن و گردش مبرد در سیکل تبرید سردخانه باید از کمپرسور استفاده نمود.ظرفیت کمپرسور باید از ظرفیت کندانسور و اواپراتور بیشتر باشد،تا بتواند بر افتهای موجود در سیکل غلبه کند.به علت فشرده شدن مبرد در کمپرسور،دمای مبرد نیز بالا می رود.کمپرسورها معمولاً بین 16تا 20 ساعت در روز کار می کنند. علت این کار برای از بین بردن برفک های سردخانه می باشد.چون اگر برفک از یک مقدار زیاد باشد به عنوان یک عایق عمل می کند، و از رسیدن سرما به محصولات جلوگیری می کند.بنابراین در زمان خاموشی کمپرسورها، سیستم های برفک زدا در سردخانه که انواع مختلفی دارند،عمل می کنند.برای محاسبه ظرفیت اسمی کمپرسور ،از کاتالوگ های شرکت سازنده،یا از نرم افزار Cool pack استفاده می شود.
 

3-کندانسور
برای خنک کردن مبردی که از اواپراتور خارج شده و در کمپرسور به مقدار گرمای آن اضافه شده است،از کندانسور در
سردخانه استفاده می کنیم.
کندانسورها به دو دسته آبی و هوایی تقسیم میشوند.در کندانسورهای آبی ،مبرد توسط آب خنک میشود،و گرما را از مبرد می گیرد، و مبرد دوباره به سمت اواپراتور می رود. در اینجا برای خنک کردن آبی که توسط مبرد گرم شده است،از برج خنک کننده استفاده میشود،که این آب بعد از خنک شدن در برج خنک کن،دوباره وارد کندانسور می شود و گرما را از مبرد می گیرد.برای محاسبه ظرفیت اسمی کندانسور میتوان از کاتالوگ های شرکت سازنده  یا از نرم افزار Cool pack استفاده نمود. 

در زیر آورده شده استCool packمحیط نرم افزار

 


در این قسمت اطلاعات کمپرسور نمایش داده می شود:
  

نمودار ترمودینامیکی کندانسور:
شکل زیر به صورت شماتیک یک سیکل تبرید با کندانسور آبی را نمایش میدهد:
در کندانسورهای هوایی برای خنک کردن مبرد،از فن استفاده میشود و گرمای مبرد را با دمیدن هوا بر روی کویل های اواپراتور،بصورت انتقال حرارت جابجایی اجباری می گیرد،در نتیجه برج خنک کننده از سیکل حذف می شود. 

شکل زیر،شماتیک یک سیکل تبرید با کندانسور هوایی می باشد.
 

سیستم های کنترلی در سیکل تبرید:

برای اینکه ما در سیکل تبرید
سردخانه،بعد از شیر انبساط ،مبرد را به صورت مادون سرد داشته باشیم،تا از همه فضای اواپراتور برای سرمایش استفاده کنیم و مبرد خروجی از اواپراتور تماماً به بخار تبدیل شود،از شیر انبساط استفاده می کنیم.اما همیشه مبرد خروجی از شیر انبساط به صورت مایع مادون سرد نمی باشد.چون در شیرهای انبساط ساده ،گلوگاه عبور مبرد یک مقدار ثابت می باشد.برای رفع این مشکل از شیر انبساط ،با دهانه متغیر،به کمک موتورهای الکتریکی استفاده می شود.حال نحوه عملکرد سیستم کنترلی در سردخانه به این صورت است که،قبل از شیر انبساط ،و دقیقاً بعد از کندانسور یک سنسور فشار قرار می دهند،که نقطه تنظیم این سنسور روی فشار اشباع می باشد، در نتیجه این فشار به کنترل یونیت اعلام می شود، و کنترل یونیت به موتور الکتریکی فرمان می دهد که دهانه شیر را به اندازه ای باز نماید تا مبرد به صورت مادون سرد خارج شود.با این کار راندمان سیکل بالا می رود.


دمای نگهداری محصولات و نقطه انجماد محصولات
معمولا دمای نگهداری محصولات 2 تا 5 درجه بیشتر از نقطه انجماد محصول می باشد.

جدول ASHRAE برای انواع میوه، سبزیجات و گوشت:

مشخصات ترمودینامیک مواد غذایی مانند، نقطه انجماد، دمای نگهداری، گرمای محسوس و نهان و غیره در این جدول طبق استاندارد Ashrae  آمده است.

جدول مشخصات فنی طراحی سردخانه
 
Common
(Other Common Name)
Scientific
Name
Storage
Temp., °F
Rel.
Humidity,%
Highest
Freezing
Temp., °F
Ethylene
Production Rate a
Ethylene
Sensitivity b
Respiration
Rate c
Approx.
Postharvest
Life
Observation and Beneficial CA d Conditions
باربادوس  گیلاس Malpighia glabra 32 85 to90 29.5       6 to 8 weeks  
خربزه آفریقایی Cucumis africanus 55 to 59 90   Low Moderate   6 months  
علف های هرز Amaranthus spp 32 to 36 95 to 100   Very low Moderate   10 to 14 days  
رازیانه Foeniculum vulgare 32 to 36 90 to 95 30.3       2 to 3 weeks  
Apple سیب
بدون احساس سرما Malus pumila 30 90 to 95 29.3 Very High High Low 3to 6months 2 to 3% 02
1 to 2% C02
احساس سرما Malus pumila cv
Yellow Newton
Grimes golden
McIntosh
40 90 to 95 29.3 Very High High Low 1 to 2 months 2 to 3 % 02
1 to 2% C02
زردآلو Prunus armeniaca 31 to 32 90 to 95 30.0 Moderate Moderate Low 1to 3 months 2 to 3% 02
2 to 3% C02
Artichokes کنگر فرنگی
چینی Stachys affinia 32 90 to 95   Very low Very low   1 to 2 weeks  
زمین Cynara acolymus 32 95to 100 29.8 Very low Low High 2 to 3 weeks 2 to 3% 02
3 to 5% C02
بیت المقدس Helianthus
tuberosus
31 to 32 90 to 95 27.5 Very low Low Low 4 months  
Arugula Eruca vesicaria var
sativa
32 95 to 100   Very low High Moderate 7 to10 days  
گلابی آسیایی Pyrus serotina
P.pyrifolia
34 90 to 95 29.1 High High Low 4 to 6months  
مارچوبه سبز یا سفید Asparagus
officinalis
36.5 95 to 100 31.0 Very low Moderate Very High 2 to 3 weeks 5 to 12% C02
Atemoya Annona squamosa x
A.cherimola
55 85 to 90   High High   4 to 6 weeks 3 to 5% 02
5 to 10% C02
Avocado آوکادو
Fuchs/pollck Persea Americana
cv.Fuchs,Pollock
55 85 to 90 30.4 High High Moderate 2 weeks  
Fuerte/hass Persea Americana
cv.Fuerte,hass
37 to 45 85 to 90 29.1 High High Moderate 2 to 4 weeks 2 to 5% 02
3 to 10% C02
Lula/booth Persea Americana
cv.Lula,booth
40 90to 95 30.4 High High Moderate 4 to 8 weeks  
Babaco/کوه پاپایا Carica
condamarcensis
45 85 to 90 30.5 Moderate High Low 1 to 3 weeks  
موز Musa paradisiacal
Var.sapientum
55 to 59 90to 95         1 to 4 weeks 2 to 5% 02
2 to 5% C02
باربادوس گیلاس See Acerola                
Beans لوبیا
Fava/پهن   32 90 to 95         1 to 2 days  
لیموترش   41 to 43 95 31.0 Low Moderate Moderate 5 to 7 days  
طولانی   40 to 45 90 to 95   Low Moderate   7 to10 days  
ضربه (موم،سبز)   40 to 45 95 30.7 Low Moderate Moderate 7to10 days 2 to 3% 02
4 to 7% C02
بالدار   50 90         4 weeks  
Beet چغندر
Bunched Beta vulgaris 32 98 to 100 31.3 Very low Low Low 10 to 14 days  
topped Beta vulgaris 32 98 to 100 30.4 Very low Low Low 4 months  
Berries انواع گیلاس ها
گیلاس سیاه Rubus spp. 31 to 32 90 to 95 30.5 Low low Moderate 3 to 6 days 5 to 10% 02
15 to 20% C02
Blueberry  
زغال اخته Vaccinium
corymbosum
31 to 32 90 to 95 29.7 Low Low Low 10 to18 days 2 to 5% 02
12 to 20% C02
Cranberry Vaccinium
macrocrpon
36 to 41 90 to 95 30.4 Low Low Low 8 to 16 weeks 1 to 2% 02
0 to 5% C02
Dewberry Rubus spp 31 to 32 90 to 95 29.7 Low Low   2 to3 days  
Elderberry Rubus spp 31 to 32 90 to 95 30.4 Low Low   5 to14 days  
تمشک قرمز Rubus spp 31 to 32 90 to 95 29.7 Low Low   2 to 3 days  
rasberry Rubus iddeus 31 to 32 90 to 95 30.4 Low Low Moderate 3 to 6 days 5 to 10% 02
15 to 20% C02
توت فرنگی Fragaria spp 32 90 to 95 30.5 Low Low Low 7 to 10 days 5 to 10% 02
15 to 20% C02
کدو تلخ Momordica 50 to 54 85 to 90   Low Low Moderate 2 to 3 weeks 2 to 3% 02
5% C02
Black salsify Scorzonera hispanica 32 to 34 95 to 98   Very Low Moderate   6 months  
Bok choy Brassiaca chinensis 32 95 to 100   Very low Low   3 weeks  
Breadfruit Artocarpus altilis 55 to 59 85 to 90     High   2 to 6 weeks  
کلم بروکلی Brassica oleracea
Ver. Itlica
32 95 to 100 31.0 Very low High Moderate 10 to14 days 1 to 2% 02
5 to 10% C02
Brussels sprouts Brassica oleracea
Ver.Gemnifera
32 95 to 100 30.5 Very low High Moderate 3 to 5 weeks 1 to 2% 02
5 to 7% C02
Cabbage کلم
چینی
 
Brassica campestris
Var.Pekinensis
32 95 to 100 30.4 Very low High low 2 to 3 months 1 to 2% 02
0 to 6% C02
متداول، محصول اولیه Brassica oleracea
Var.Capitata
32 98 to 100 30.4 Very low High Low 3 to 6 weeks  
متداول، محصول نهایی Brassica oleracea
Var.Capitata
32 95 to 100 30.4 Very low High Low 5 to 6 months 3to 5% 02
3 to 7% C02
برگ کاکتوس Opuntia spp. 41 to 50 90 to 95   Very low Moderate   2 to 3 weeks  
میوه کاکتوس Opuntia spp. 41 85 to 90 28.7 Very low Moderate   3 weeks  
Caimito See Sapotes                
Calamondin See Citrus                
Canistel See Sapotes                
Carambola Averrhoa
carambola
48 to 50 85 to 90 29.8       3 to 4weeks  
Carrot هویج
Topple Daucus carota 32 98 to 100 29.5 Very low High Low 6 to 8 months No CA benefit
Bunched/نارس Daucus carota 32 98 to 100 29.5 Very low High Moderate 10 to14 days Fthylene causes
bitterness
Cashew/سیب Anacardium
Occidentale
32 to 36 85 to 90         5weeks  
Cassava Manihot esculenta 32 to 41 85 to 90   Very low Low Low 1 to 2months No CA benefit
گل کلم Brassica oleracea
Var.botrytis
32 95 to 98 30.5 Very low High Moderate 3 to 4 weeks 3to 5% 02
2 to 5% C02
Celeriac Apium graveolens
 
32 98 to 100 30.4 Very low Low Low 6 to 8 months 2to 4% 02
2 to 3% C02
کرفس Apium graveolens
Var.dulce
32 98 to 100 31.1 Very low Moderate Low 1 to 2 months 1to 4% 02
3 to 5% C02
برگ چغندر Beta vulgaris
Var. cida
32 95 to 100   Very low High   10 to14 days  
Chayote Sechium edule
 
45 85 to 90       Low 4 to 6weeks  
سیب کاستار Annona cherimola 55 90 to 95 28.0 High High Very High 2 to 4weeks 3 to 5% 02
5 to 10% C02
Cherries گیلاس
ترش Prunus cerasus 32 28.9       Low 3 to 7 days 3 to 10% 02
10 to 12% C02
شیرین prunusavium 30 to 32 28.2       Low 2 to 3 weeks 10 to 20% 02
20 to 25% C02
Chiles See peppers
بروکلی چینی Brassica
alboglabara
32 95 to 100   Very low High   10 to14 days  
پیاز Allium
schoenoprasum
32 95 to 100   Very low High   2 to 3 weeks  
گشنیز Coriandrum
sativum
32 to 36 95 to 100   Very low High High 2 weeks  
Citrus مرکبات
Calamondin نارنجی Citrus reticulta
x.fortunella spp.
48 to 50 90 28.4     Low 2 weeks  
Grapefruitمنطقه خشک Citrus paradise 58 to 59 85 to 90 30.0 Very low Moderate Low 6 to 8 weeks 3 to 5% 02
5 to 10% C02
منطقه مرطوب Citrus paradise 50 to 59 85 to 90 30.0 Very low Moderate
 
Low 6 to 8 weeks 3 to 5% 02
5 to 10% C02
Kumquat Fortunella
japponica
40 90 to 95       Low 2 to 4 weeks  
لیموترش Citrus limon 50 to 55 85 to 90 29.5     Low 1 to 6 months 5 to 10% 02
0 to 10% C02
Store at 32 to 40°F
For < 1 mo.
لیموترش(مکزیکی Citrus aurantifolia,
C. latifolia
48 to 50 85 to 90 29.1     Low 6 to 8 weeks 5 to 10% 02
0 to 5% C02
منطقه خشک Citrus sinensis 37 to 48 85 to 90 30.5 Very low Moderate
 
Low 3 to 8 weeks 5 to 10% 02
0 to 5% C02
منطقه مرطوب Citrus sinensis 32 to 36 85 to 90 30.5 Very low Moderate
 
Low 8 to 12 weeks 5 to 10% 02
0 to 5% C02
پرتغال خونی Citrus sinensis 40 to 45 90 to 95 30.5     Low 3 to 8 weeks 5 to 10% 02
0 to 5% C02
ترش Citrus aurantium 50 85 to 90 30.5 Low   Low 12 weeks  
Pummel Citrus grandis 45 to 48 85 to 90 29.1     Low 12 weeks  
نارنگی Citrus  reticulate
X paradisi
45 to 50 85 to 90 30.4     Low    
نارنگی Citrus  reticulate 40 to 45 90 to 95 30.0 Very low Moderate
 
Low 2 to 4 weeks  
   
Coconut
 
Cocos nucifera 32 to 36 89 to 85 30.4       1 to 2 months  
کلم پیچ Brassica oleracea
Var.acephala
32 95 to 100 31.1 Very low High High 10 to14 days  
ذرت شیرین Zea mays 32 95 to 98 31.0 Very low Low High 5 to 8 days 2 to 4% 02
5 to 10% C02
خیار Cucumis sativus 50 to 54 85 to 90 31.1 Low High Low 10 to14 days 3 to 5% 02
0 to 5% C02
خیار ترشی Cucumis sativus 40 95 to 100   Low High   7 days 3 to 5% 02
0 to 5% C02
کشمش بیدانه Ribes sativum, R.
nigrum,R.rubrum
31 to 32 90 to 95 30.2 Low Low   1to 4 weeks  
سیب کاستارد See cherimoya         Low      
Daikon Raphanus sativus 32 to 34 95 to 100   Very low Low   4 months  
Dasheen See Taro                
تاریخ Phoenix dactylifera 0 to 32 75 3.7 Very low Low Low 6 to 12 months  
شوید See Herbs                
Durian Durio zibethinus 40 to 43 85 to 90         6 to 8 weeks 3 to 5% 02
5 to 15% C02
بادمجان Solanum melongena 50 to 54 90 to 95 30.5 Low Moderate
 
Low 1 to 2 weeks 3 to 5% 02
0 % C02
کاسنی فرنگی Cichrium endivia 32 95 to 100 31.6 Very low Moderate
 
High 2 to 4 weeks  
   
کاسنی بلژیکی Cichorium intybus 36 to 37 95 to 98   Very low Moderate
 
  2 to 4 weeks Ligh causes
Greening
3 to 4% 02
4 to 5% C02
آناناس Feijoa selloiana 41 to 50 90   Moderate
 
       
رازیانه See Anise         Low   2 to 3 weeks  
انجیر تازه Ficus carica 31 to 32 85 to 90 27.7 Moderate
 
Low Low 7 to10 days 5 to 10% 02
15 to 20% C02
سیر Allium sativum 32 65 to 70 30.5 Very low Low Low 6 to 7 months 0.5% 02
5 to 10% C02
No CAbenefit
زنجبیل Zingiber officinale 55 65   Very low Low   6 months  
انگور فرنگی Ribes grossularia 31 to 32 90 to 95 30.0 Low Low Low 3 to 4 weeks  
Granadilla See passionfruit                
Crapee انگور
جدول انگور Vitis vinifera 31 to 32 90 to 95 27.1 Very low Low Low 2 to 8 weeks 2 to 5% 02
1 to 3% C02
to 4 weeks:
5 to 10%02
10 to 15% C02
انگور امریکایی Vitis labrusca 30 to 31 90 to 95 29.5 Very low Low Low 1 to 6 months  
گیاه و بته See Citrus           Low    
guava Psidium guajava 41 to 50 90   Low Moderate
 
Moderate
 
2 to 3weeks  
Herbs,fresh culinary سبزی تازه های آشپزی
ریحان Ocimum basilicum 50 90   Very low High   7 days 5 to 10% 02
5 to 10% C02
پیازچه Allium
Schoenorasum
32 95 to 100 30.4 Low Moderate      
شوید Anethum graveolens 32 95 to 100 30.7 Very low High   1 to 2weeks  
Epazote Chenopodium
Ambrosioides
32 to 41 90 to 95   Very low Moderate   1 to 2weeks  
نعناع Menta spp. 32 95 to 100   Very low High   2 to 3weeks  
پونه کوهی Origanum vulgare 32 to 41 90 to 95   Very low Moderate   1 to 2weeks  
جعفری Petroselinum
Crispum
32 95 to 100 30.0 Very low High Very high 1 to 2 months  
Perilla Perilla frutescens 50 95   Very low Moderate   7 days  
Sage Salvia officinalise 32 90 to 95         2 to 3weeks  
آویشن Thymus vulgaris 32 90 to 95         2 to 3weeks  
ترب کوهی Amoracia rusticana 30 to 32 98 to 100 28.7 Very low Low   10 to 12 months  
پوست گوجه فرنگی See Tomatillo                
Jaboticaba Myrciaria
Cauliflora=
Eugenia cauliflora
55 to 59 90 to 95         2 to 3 days  
Jackfruit Artocarpus
Heterophyllus
55 85 to 90   Moderate Moderate   2 to 6weeks  
سیب زمینی ترشی See Artichoke                
Jicama Pachyrrhizus erosus 55 to 65 85 to 90   Very low Low Low 1 to 2 months  
Jujube Ziziphus jujube 36.5 to 50 85 to 90 29.1 Low Moderate
 
  1 months  
Kaki See persimmon                
کلم پیچ See collards and kale                
Kiwano See African                
  Horned melon                
کیوی(انگور فرنگی چینی) Actinidia chinensis 32 90 to 95 30.4 Low High Low 3 to 5 months 1 to 2% 02
3 to 5% C02
کلم Brassica oleracea
Var. Gongylodes
32 98 to 100 30.2 Very low Low Low 2 to 3 months  
Lo Bok See daikon
langsat Aglaia sp.;Lansium
Sp.
52 to 58 85 to 90         2 weeks  
Leafy greens برگ سبز
فصل سرما various 32 95 to 100 31.0 Very low High   10 to 14days  
فصل گرما various 45 to 50 95 to 100 31.0 Very low High   5 to 7 days  
تره فرنگی Allium porrum 32 95 to 100 30.7 Very low Moderate Moderate 2 months 1 to 2% 02
2 to 5% C02
لیمو ترش See citrus                
کاهو Lactuca sativa 32 98 to 100 31.7 Very low High Low 2 to 3weeks 2 to 5% 02
0%C02
لیمو ترش See citrus                
Longan Dimocarpus longan =euphoria longan 34 to 36 90 to 95 27.7       3 to 5weeks  
Loquat Eriobotrya
Japonica
32 90 28.6       3weeks  
Luffa((بامیه چینی Luffa spp. 50 to 54 90 to 95   Low Moderate   1 to 2weeks  
Lychee Litchi chinensis 34 to 36 90 to 95   Moderate Moderate Low 3to 5weeks 3 to 5% 02
3 to 5% C02
Malanga Xanthosoma 45 70 to 80   Very low Low   3 months  
Cocoyam Sagittifolium                
Mamey See Sapotes                
Mandarin See citrus                
منگو Mangifera  indica 55 85 to 90 29.5 Moderate Moderate Moderate 2 to 3weeks 3 to 5% 02
5 to 10% C02
Mangosteen Garcinia
mangostana
55 85 to 90   Moderate High   2 to 4weeks  
Melons خربزه
طالبی Cucurbita melo
Var. reticulates
36 to 41 95 29.8   Moderate Low 2 to 3weeks 3 to 5% 02
10to 15% C02
Casaba Cucurbita melo 45 to 50 85 to 90 30.2 Low Low   3 to 4weeks 3 to 5% 02
5 to 10% C02
Crenshaw Cucurbita melo 45 to 50 85 to 90 30.0 Moderate High   2 to 3weeks 3 to 5% 02
5 to 10% C02
Honeydew نارنجی Cucurbita melo 41 to 50 85 to 90 30.0 Moderate High Low 3 to 4weeks 3 to 5% 02
5 to 10% C02
فارسی Cucurbita melo 45 to 50 85 to 90 30.5 Moderate High   2 to 3weeks 3 to 5% 02
5 to 10% C02
نعناع See Herbs                
Mombin See Spondias                
قارچ Agaricus ,other
genera
32 90 30.4 Very low Moderate High 7 to 14 days 3 to 21% 02
15 to 15% C02
خردل سبز Brassica juncea 32 90 to 95   Very low High   7 to 14days  
Nashi See Asian pear       Moderate Moderate Low 2 to 4weeks 1 to 2% 02
3 to 5% C02
Internal
Breakdown
at37 to 50 °F
هلوی شیرین و آبدار Prunus persica 31 to 32 90 to 95 30.4          
بامیه Abelmoschus
esculentus
45 to 50 90 to 95 28.7 Low Moderate High 7 to 10 days Air
4 to 10% C02
زیتون تازه Olea europea 41 to 50 85 to 90 29.5 Low Moderate Low 4 to 6weeks 2to 3% 02
0 to 1% C02
Onion پیاز
Mature bulbs Allium cepa 32 65 to 70 30.5 Very low Low Low 1 to 8 months 1 to 3% 02
5 to 10%C02
سبز Allium cepa 32 95 to 100 30.4 Low High Moderate 3 weeks 2 to 4% 02
10 to 20% C02
نارنجی See citrus                
انبه هندی Carica papaya 45 to 55 85 to 90 30.4     Low 1 to 3 weeks 2 to 5% 02
5 to 8% C02
Parsley See Herbs                
   
هویج Pastinaca sativa 32 95 to 100 30.4 Very low High Low 4 to 6 months Ethylene causes
bitherness
Passionfruit Passiflora spp. 50 85 to 90   Very high Moderate Very high 3 to 4 weeks  
هلو Prunus persica 31 to 32 90 to 95 30.4 High Moderate Low 2 to 4 weeks 1 to 2% 02
3 to 5% C02
Internal
Breakdown
at37 to 50 °F
گلابی آمریکایی Pyrus communis 29 to 31 90 to 95 28.9 High High Low 2 to 7 months  
Peas نخود فرنگی
Inpods Pisum sativum 32 to 34 90 to 98 31.0 Very low Moderate Very high 1 to 2week Low s 2 to 3% 02
2 to 3% C02
نخود فرنگی جنوبی Vigna sinensis=
v.unguiculata
40 to 41 95         6 to 8 days  
Pepino(melon pear) Solanum muricatum 41 to 50 95   Low
 
Moderate   4 weeks  
Peppers فلفل
فلفل یا میوه رسیده فلفل قرمز Capsicum annuum 45 to 50 95 to 98 30.7 Low
 
Low Low 2 to 3weeks 2 to 5% 02
2 to 5% C02
فلفل داغ Capsicum annuum
and C.frutescens
41 to 50 85 to 95 30.7 Low
 
Moderate   2 to 3weeks 3 to 5% 02
5 to 10% C02
Persimmon (kaki) 3 to 5% 02
5 to 8% c02
fuyu Dispyros kaki
Var.fuyu
32 90 to 95 28.0 Low   Low 1 to 3 months  
Hachiya Dispyros kaki
Var.Hachiya
32 90 to 95 28.8 Low   Low 2 to 3 months  
آناناس Ananas comosus 45 to 55 85 to 90 30.0 Low Low
 
Low
 
2 to 4weeks 2 to 5% 02
5 to 10% C02
درخت چنار Musa paradisiaca
var.paradisiaca
55 to 59 90 to 95 30.5 Low High   1 to 5weeks  
آلو و آلو سیاه Prunus domestica 31 to 32 90 to 95 30.5 Moderate Moderate Low 2 to 5weeks 1 to 2% 02
0 to 5%C02
انار Punica granatum 41 90 to 95 26.6     Low 2 to 3 months 3 to 5% 02
5 to 10% C02
Potato سیب زمینی
محصول اولیه Solanum tuberosum 55 to 59 90 to 95 30.5 Very low Moderate Low 10 to 14 days No CA benefit
محصول اواخر Solanum tuberosum 40 to 54 95 to 98 30.5 Very low Moderate Low 5 to 10months No CA benefit
کدو تنبل Cucurbita maxima 54 to 59 50 to 70 30.5 Very low Moderate Low 2 to 3 months  
درخت به Cydoniya oblonga 31 to 32 90 to 95 28.4 Low High   2 to 3 months  
Raddichio Cichorium intybus 32 to 34 95 to 100         3 to 4weeks  
تربچه Raphanus sativus 32 95 to 100 30.7 Very low Low Low 1 to 2months 1to 2% 02
2 to 3% C02
Rambutan Nephelium
Lappaceum
54 90 to 95   High
 
High   1 to 3weeks 3 to 5% 02
7 to 12% C02
ریواس Rheum
rhaponticum
32 95 to 100 30.4 Very low Low Low 2 to 4 months  
نوعی کلم Brassica napus
var.Napobrassica
32 98 to 100 30.0 Very low Low Low 4 to 6months  
Sage seeHerbs                
صدف های گیاهی Trapopogon
porrifolius
32 95 to 98 30.0 Very low Low Low 2 to 4 months  
Sapotes  
Black sapote Diospyros
ebenaster
55 to 59 85 to 90 27.8       2 to 3weeks  
ستاره سیب Chrysophyllum
cainito
37 90 29.8       3weeks  
Conistel(egg fruit) Pouteria
campechiana
55 to 59 85 to 90 28.7       3weeks  
   
Mamey sapote Calocarpum
Mammosum
55 to 59 90 to 95   High High   2 to 3weeks  
Sapodilla Achras sapota 59 to 68 85 to 90   High High   2 weeks  
White sapote Casimiroa edulis 68 85 to 90 28.4       2 to 3weeks  
Scorzonera See black salsify                
موسیر Allium cepa
var.ascalonicum
32 to 36 65 to 70 30.7 Low Low      
soursop Annona muricata 55 85 to 90         1 to 2weeks  
Spinach Spinacia oleracea 32 95 to 100 31.5 Very low High Low 10 to 14 days 5 to 10% 02
5 to 10% C02
اسفناج Spondias spp. 55 85 to 90         1to 2weeks  
   
Sprouts from seeds   32 95 to 100         5 to 9 days  
جوانه یونجه Medicago sativa 32 95 to 100         7 days  
جوانه لوبیا Phaseolus sp. 32 95 to 100         7to 9 days  
جوانه تربچه Raphanus sp. 32 95 to 100         5 to 7days  
   
تابستان، نرم پوست Cucurbita pepo 45 to 50 95 31.1 Low Moderate Low 1 to 2weeks 3 to 5% 02
5 to 10% C02
زمستان سخت پوست Cucurbita moschata;
C . maxima
54 to 59 50 to 70 30.5 Low Moderate Low 2 to 3 months Large differences
among varieties
ستاره سیب See sapotes                
Starfruit See Carambola                
سیب زمینی شیرین Ipomea batatas 55 to 59 85 to 95 29.7 Very low Low Low 4 to 7 months  
سیب دارچینی Annona squamosa;
Annona spp.
45 85 to 90   High High   4 weeks 3 to 5% 02
5 to 10% C02
Tamarind Cyphomandra
Betacea
37 to 40 85 to 95   Low Moderate   10 weeks  
تمبرهندی Tamarindus indica 36 to 45 90 to 95 25.4 Very low Very low   3 to 4weeks  
Taro (cocoyam. Eddoe. Dasheen) Colocasia esculenta 45 to 50 85 to 90 30.4     Low 4 months No CA benefit
اویشن See Herbs                
tomatillo Physalis ixocarpa 45 to 55 85 to 90   Very low Moderate Low 3weeks  
Tomato گوجه فرنگی
سبز و بالغ Lycopersicon
esculentum
50 to 55 90 to 95 31.1 Very low High Low 1 to 3weeks 3to 5% 02
2 to 3% C02
رسیده Lycopersicon
esculentum
46 to 50 85 to 90 31.1 High Low Low   3 to 5% 02
3 to 5% C02
ریشه شلغم Brassica campertise
Var.Rapifera
32 95 30.2 Very low Low Low 4 to 5months  
آب شاه بلوط Eleocharis dulcis 32 to 36 85 to 90         2 to 4 months  
شاهی آب Lepidium sativum;
nasturtium
Officinales
32 95 to 100 31.5 Very low High High 2 to 3weeks  
               
هندوانه Citrullus vulgaris 50 to 59 90 31.3 Very low High Low 2 to 3weeks No CA benefit
سیب زمینی شیرین Dioscorea spp. 59 70 to 80 30.0 Very low Low   2 to 7 months  
درخت یوکای آمریکایی seeCassava                
           
Note: The recommendations presented in this table are general guidelines. Recommended storage conditions and expected postharvest life for a specific produce item may be different from those listed here because of varioa lions in growing conditions and postharvest care. Also new cultivars (varieties) of a particular item may require different conditions and have a very different expected  postharvest life from that listed in the table . Empty cells indicate that no data are available.
aVery low =<0.1µL/ (kg.h) at 68 °F
Low = 0.1 to 1.0 µL /(kg.h)
Moderate = 1.0 to 10.0 µL /(kg.h)
High = 10 to 100 µL /(kg.h)
Very high = > 100 µL /(kg.h)
bDetrimental effects include yellowing softening increased decay abscission and browning.
cAt recommended storage temperature.
Low = < 20 mg C02/(kg.h)
Moderate= < 40mg  C02/(kg.h)
High =< 60 mg C02 /(kg.h)
Very high = > 60 mg C02 /(kg.h)
dCA = controlled atmosphere.
eFor a more complete listing  of grapes and pear see Remmendations for Chilled Storage of Perishable Foods international Institute of Refrigeration 1979.

Source: Appendix B Thompson et al. 2000. Copyright University of California Board of Regents. Used by permission.        

Product Storage
Temp., °F
Relative
Humidity,%
Approximate
Storage Lifea
Product Storage
Temp., °F
Relative
Humidity,%
Approximate
Storage Lifea
Fish ماهی Meat(Miscellaneous) گوشت متفرقه
Haddock,cod, perch
ماهی روغن کوچک/کاد
31 to 34 95 to 100 12 days Rabbits,fresh
خرگوش تازه
32 to 34 90 to 95 1 to 5 days
Hake ,whiting
ماهی نرم باله خوراکی
32 to 34 95 to 100 10 days Dairy products محصولات لبنی
Halibut
نوعی ماهی پهن بزرگ
31 to 34 95 to 100 18 days Butter
کره
32 75 to 85 2 to 4 weeks
herring, kippered
شاه ماهی
32 to 36 80 to 90 10 days Butter,frozen
کره منجمد
-10 70 to 85 12 to 20 months
herring, smoked
شاه ماهی دودی
32 to 36 80 to 90 10days Cheese,checklar
پنیر چدار
     
Mackerel
ماهی خال خالی
32 to 34 95 to 100 6 to 8days Long storage 32 to 34 65 12 months
Manhanden 34 to 41 95 to 100 4 to 5 days Short storage 40 65 6 months
Salmon
سالمون
31 to 34 95 to 100 18 days Processed
رنده شده
40 65 12 months
Tuna
ماهی تن
32 to 36 95 to 100 14 days grated 40 65 12 months
Frozen fish
ماهی منجمد
-20 to -4 90 to 95 6 to 12 months Ice cream,10%fat
بستنی 10% چربی
-20 to -15 90 to 95 3 to 23 months
Shellfish صدف ماهی premium -30 to -40 90 to 95 3 to 23 months
Scallop meat
گوشت پخته
32 to 34 95 to 100 12 days Milk  
Shrimp
میگو
31 to 34 95 to 100 12 to 14 days Fluid,pasteurized 39 to 43   7 days
Lobster American
Oyster,clams
خرچنگ دریایی امریکایی
41 to 50 In sea water indefinitely Grade A (3.7% fat)
درجهA ،چربی3.7
32 to 34   2 to 4 months
(meat and liquid)
گوشت و مایع
32 to 36 100 12 days Raw
خام
32 to 39   2 days
Oyster in shell
صدف در صدف
41 to 50 95 to 100 5 days Dried,whole
کل خشک شده
70 Low 6 to 9 months
Frozen shellfish
صدف منجمد
-30 to -4 90 to 95 3 to 8 months Dried,nonfat
خشک بدون چربی
45 to 70 Low 16 months
Beef گوشت گاو Evaporated
تبخیر
40   24 months
Beef,fresh,average
Beef carcass
گوشت گاو، تازه، متوسط، لاشه گوشت
28 to 34 88 to 95 1 week Evaporated, unsweetened
تبخیر شیرین نشده
70   12 months
Choice,60% lean 32 to 39 85 to 90 1 to 3 weeks Condensed,sweetened
فشرده، شیرین شده
40   15 months
Prime,54% lean 32 to 34 85 1 to 3 weeks Whey,dried
کشک خشک شده
70 Low 12 months
Sirloin cut (choice)
گوشت راسته بریده
32 to 34 85 1 to 3 weeks Eggs تخم مرغ ها
Round cut (choice) 32 to 34 85 1 to 3 weeks Shell
صدف
29 to 32b 80 to 90 5 to 6 months
Dried,chipped
خشک، رنده
50 to 59 15 6 to 8 weeks Sell, farm coole 50 to 55 70 to 75 2 to 3 weeks
Liver
کبد
32 90 5 days Frozen, Whole
کل،منجمد
0   1 year plus
Veal,lean
گوشت گوسفند
28 to 34 85 to 95 3 weeks Yolk
زرده تخم مرغ
0   1 year plus
Beef,Frozen
گوشت گاو منجمد
-10 to 0 90 to 95 6 to 12 months White
سفیدی
0   1 year plus
Pork گوشت خوک Whole egg solids
 
35 to 40 Low 6 to 12 months
Pork,fresh,average
گوشت خوک ، تازه، متوسط
32 to 34 85 to 90 3 to 7 days Yolk solids 35 to 40 Low 6 to 12 months
Pork,Carcass, 47% lean 32 to 34 85 to 90 3 to 5 days Flake albumen solids
تمام جامدات تخم مرغ
Room Low 1 year plus
Pork,Bellies, 35% lean 32 to 34 85 3 to 5 days Dry spary albumen solids
سفیده تخم مرغ خشک
Room Low 1 year plus
Pork,Fatback, 100%fat
 
32 to 34 85 3 to 7 days candy ابنبات
Pork,Shoulder, 67% lean 32 to 34 85 3 to 5 days Milk chocolate
شیر آبنبات
0 to 34 40 6 to 12 months
Pork,Frozen
گوشت خوک منجمد
-10 to 0 90 to 95 4 to 8 months Peanut brittle
بادام زمینی ترد
0 to 34 40 1.5 to 6 months
Ham,74% lean
ژامبون
32 to 34 80 to 85 3 to 5 days Fudge 0 to 34 65 5 to 12 months
Ham, Light cure 37 to 41 80 to 85 1 to 2 weeks Marshmallows
گل ختمی
0 to 34 65 3 to 9 months
Ham, country cure 50 to 59 65 to 70 3 to 5 months Miscellaneous متفرقه
Ham, Frozen
ژامبون منجمد
-10 to 0 90 to 95 6 to 8 months Alfalfa meal
غذا/یونجه
0 70 to 75 1 year plus
Bacon, Medium fat class 37 to 41 80 to 85 1 to 3 weeks Beer, keg 35 to 40   3 to 8 weeks
Bacon,cured,farm, style 61 to 64 85 4 to 6 months Beer, bottles and cans 35 to 40 65 or below 3 to 6 months
Bacon,cured,packer style 34 to 39 85 2 to 6 weeks Bread
نان
0   3 to 13 weeks
Bacon, Frozen
بیکن منجمد
-10 to 0 90 to 95 2 to 4 months Canned goods
کنسرو مناسب
32 to 60 70 or lower 1 year
Sausage, Links
or bulk
سوسیس
32 to 34 85 1 to 7 days Cocoa
نوشابه
32 to 40 50 to 70 1 year plus
Sausage, Country, smoked 32 85 1 to 3 weeks Coffee, green
قهوه سبز
35 to 37 80 to 85 2 to 4 months
Frankfurters, average 32 85 1 to 3 weeks Fur and fabrics 34 to 40 45 to 55 Several yearcs
Polish style 32 85 1 to 3 weeks Honey
عسل
50   1 year plus
Meat (Lamb) گوشت بره Hops
رازک
28 to 32 50 to 60 Several months
Fresh, average
 
 
تازه، متوسط
28 to 34 85 to 90 3 to 4 weeks Lard (without antioxidant)
گوشت خوک بدون انتی اکسیدان
45
0
90 to 95
90 to 95
4 to 8months
12to 14 months

 
choice, lean
انتخاب، لاغر
32 85 5 to 12days Maple syrup
شربت افرا
     
Leg, choice, 83%lean 32 85 5 to 12 days Nuts
آجیل
32 to 50 65 to 75 8 to 12 months
 
Frozen
منجمد
-10 to 0 90 to 95 8 to 12 months Oil,vegetable,sa lad
روغن/ سالاد سبزی
70   1 year plus
Poultry مرغ Oleomargarine 35 60 to 70 1 year plus
Poultry, Fresh, average
مرغ تازه متوسط
28 to 32 95 to 100 1to 3 weeks Orang juice
آب پرتغال
30 to 35   3 to 6 weeks
chicken, all classes
مرغ
28 to 32 95 to 100 1 to 4 weeks Popcorn, ذرت بوداده unpopped 32 to 40 85 4 to 6 weeks
Turkey, all classes
ترکیه

 
28 to 32 95 to 100 1 to 4 weeks yeast, backr's
compressed
مخمر
31 to 32    
Turkey breast roll -4 to -1   6 to 12 months tobacco'تنباکو Hogshead 50 to 65 50 to 65 1 year
Turkey frankfurters
 
0 to 15   6to 16months Bales
 
35 to 40 70 to 85 1 to 2 years
Duck
اردک
28 to 32 95 to 100 1 to 4 weeks Cigarebes
سیگاری
35 to 46 50 to 55 6 months
Poultry, Frozen
مرغ منجمد
-10 to 0 90 to 95 12 months Cigars
برگ سیگار
35 to 50 60 to 65 2 months
     Note: The text in this chapter or the appropriate commodity chapter gives additional information on many of the commodities listed.
     For a completed listing
of frozen food practical storage life see  Recommendations for the Processing and Handling of Frozen Foods 3cd International Institute of Refrigeration 1986.
     aStorage Life is not based on maintaining nutritional value.
     bEggs whit weak albumen freeze just below 300 F.