تهویه صنعتی

برند :vcsanat

 
 


یک فن یک دستگاه مکانیکی برای انتقال هوا یا گازهای دیگر است. از انرژی جنبشی پروانه ها برای افزایش حجم و فشار جریان هوای / گاز استفاده می کند که به نوبه خود آنها را در مقابل مقاومت ناشی از کانال ها، دمپر ها و اجزای دیگر در یک سیستم حرکت می دهد
هواکش ها به دو دسته کلی تقسیم می شوند: جریان گریز از مرکز و جریان محوری. در جریان گریز از مرکز، جریان هوا مسیر را تغییر می دهد دو بار - یک بار هنگام ورود و دوم هنگام خروج (جلو منحنی، منحنی عقب یا شیب دار، شعاعی). در جریان محوری، هوا وارد می شود و فن را بدون تغییر در جهت پروانه ی، اکسیال لوله ای ، اکسیال محوری قرار می دهد.