جت فن پارکینگ - راهنمای کامل برای طراحی تهویه پارکینگ با استفاده از جت فن F300 اکسیال و رادیال

 
کاربرد جت فن:

جدا از کاربرد جت فن ها در تونل، استفاده از جت فن ها در پارکینگ برای کنترل دود بسیار معمول است.

 قیمت جت فن ها-بر اساس برند های اروپایی:

برای یک سایز استاندارد مدل آکسیال 50 سانت در حدود 4000 یورو در نظر گرفته می شود.
لیست قیمت جت فن-مدل 1/4 رادیال و آکسیال:

برای تهیه لیست قیمت جت فن های F300 و f400 با شرکت پایا تهویه آریا تماس حاصل فرمایید. 

جت فن ها د رپارکینگ چگونه کار میکنند؟

جت فن های مورد استفاده در پارکینگ از نوع F300 یا F400 بوده که دمای 300 یا 400 درجه را به مدت 2 ساعت تحمل میکند.
پروانه این جت فن ها از نوع رادیال یا اکسیال بوده که در ادامه در مورد استفاده آن توضیحات بیشتری داده شده است.

محاسبه درست تعداد جت فن در پارکینگ:

به منظور برآورد هزینه ها، برای تخمین تعداد جت فن مورد نیاز پنج نیوتن نیرو به ازای هر صد متر مربع فضای طبقه پارک خودرو به صورت تقریبی در نظر گرفته می شود.

تخمین جت فن مورد نیاز در پارکینگ با استفاده از شبیه سازی cft :

شرکت پایا تهویه آریا با توجه به نیاز مشتریان و طبق استانداردها و آیین نامه های بین المللی، راه حل های رقابتی و کارامحور با یک طراحی بهینه با استفاده از پارامتر های حریق مانند ابعاد پارکینگ، نرخ آزاد سازی حرارت و بار اشتعال تجهیزات با زون بندی مناسب ارائه می دهد. برای دستیابی به این هدف سعی می گردد بازخوردی از طرف طراحان حرفه ای دریافت و از این اطلاعات برای بهبود طراحی استفاده کنیم. طراحی CFD یک روند زمانبر می باشد که بخش تحقیق و توسعه عهده دار آن بوده و پس از طراحی، آنها را آزمایش کرده و با اطمینان از نتایج آزمایش و سطح کیفیت طراحی طبق انتظار مشتریان به سازمان آتش نشانی جهت تاییدیه ارائه می دهد.جت فن آکسیال و رادیال

کد محصول :10035

 

جت فن

  • برای جابجایی هوای در محیط بسته مانند پارکینگ، تونل و محیط های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد.
  • از ورق گالوانیزه گرم با دو ساپورت برای اطمینان بیشتر استفاده شده است.
  • در جت فن مدل جی اف از دو سیرکولاتر از جنس ورق گالوانیزه استفاده شده است.
  • هدایت هوا به صورت مستقیم
  • نوع های مختلف کلید حفاظتی برای فن
 
 

مرحله 1 - ارزیابی هندسه پارک ماشین

ابتدا نقاط عرضه و خروجی در پارک خودرو را شناسایی کنید. یک سیستم که مسیر هوا طبیعی را تکمیل می کند و می تواند به طور موثر در داخل پارکینگ گردش کند یا حرکت کند باید انتخاب شود. برخی از ویژگی های طرح ممکن است به اثربخشی یک طرح خاص کمک کند که در زیر نشان داده شده است:

.Aمسیر طبیعی

                                         

        


• برای سیستم های جریان خطی، نقاط ورودی و خروجی هوا باید به صورت مستقیم در طول پارک خودرو قرار گیرند

• طراحی جریان هوای دایره ای در پارکینگ فاصله بین ورودی و اگزاست هوا بسیار نزدیک به هم هستند این در صورتی است که توصیه میشود فاصله بین ورودی و خروجی هوا از هم دیگر دور تر در نظر گرفته شوند .

• نقاط ورودی هوا باید شامل رمپ های دسترسی به بیرون نیز باشد
• به نقشه سیستم تهویه ضربه ای باید الگو جریان طبیعی برای نقاط ورودی و خروجی اضافه شود

B.ویژگی های سقف

در شکل A جت فن هایی را می بینیم که در طول تیغه سقف قرار گرفته اند .این سیستم فن ها اثر گزاری بیشتری برای تهویه پارکینگ دارند اما در زمانی که جت فن های پارکینگ خلاف جهت تیغه های ساختمان مانند شکل B  قرار میگیرند اثر گزاری کمتری برای تهویه هوای پارکینگ دارند که باید تعداد جت فن ها افزایش یابند.

C از بین بردن آلودگی بصورت عمودی

طراحی عمودی جت فن پارکینگی حداکثر انعطاف پذیری را در طراحی سیستم تضین میکند. همینطور که در شکل B  می بینید در شکلB  جت فن های پارکینگی در فاصله پایین تری نسبت به سقف به خاطر تیر های سقف نصب ی شوند که انعطاف پذیری بالای را نشان می  دهد اما در این نوع روش تخلیه به صورت کامل انجام نمی گیرد که باید تعداد جت فن ها افزایش یابد

                                                                     
 

مانع تیغه های ساختمان در پارکینگ D

موقعی که هیچ  نوع جایگزینی برای جانمایی جت فن ها در بین تیغه های ساختمان وجود ندارد باید فاصله مناسبی مانند  شکل  9 از انسداد تیغه های ساختمان در نظر گرفته شود تا امکان عبور هوا وجود داشته باشد بدین منظور فاصله افقی هشت برابر ارتفاع تیغه که در شکل 200 میلیمتر است در نظر گرفته می شود که هوا امکان عبور کردن را از بین تیغه های ساختمان داشته باشد نازل درجت فن پارگینگ   به طور خاص طراحی شده تا هوا را از بین تیغه های ساختمان به سمت پایین هدایت کند .

                                                                   


                                                                  

E تزاحم جت فن ها با سایر خدمات در پارکینگ

فاصله اجزاء خدمات مکانیکی مانند آبپاش، علائم و لوله ها از منطقه الگوی تخلیه هوا جت فن ها به میزان مناسبی باید در نظر گرفته شود تا باعث ایجاد تزاحم در هنگام خدمات دهی نشود . نمونه هایی از این تزاحم ها در زیر نشان داده شده است.

                                                            


                                                             

مرحله 2 - شناسایی انتخاب جت فن پارکینگ و فاصله بین انها
جدول 5 حداکثر و فاصله توصیه شده بین جت فن ها پارکینگ رو برای سطوح مختلف برای رانش هوا نشان می دهدهنگام استفاده از این فاصله ها، سرعت هوا در اکثر مناطق تهویه باید بیشتر از 1 متر بر ثانیه باشد. تجزیه و تحلیل در طرح پارک ماشین خاصی به دست آمده است. در برخی موارد ایده آل، طرح هایی با استفاده از حداکثر فاصله ها موثر بوده اند

                                                                                                         
منطقه تقریبی تحت پوشش حداکثر فاصه بین فن ها پیشنهاد فاصله بین فن ها نیروی جت فن
100m2 60m 45m 50N
560m2 45m 34m 28N
500m2 40m 30m 25N
380m2 30m 23m 19N
250m2 20m 12m 12N
                                     

جدول 5. فاصله و فاصله فن

توجه داشته باشید که با استفاده از هواکش جت فن پارکینگ  با نیرو کمتر در سیستم به طور کلی باعث صرفه جویی در هزینه سیستم نسبت به استفاده از هواکش با درجه پایین تر رتبه می شود. با این حال، به طور موثر پارک خودرو با هندسه های غیر معمول و یا نامنظم شکل تهویه، انتخاب هواکش بیشتری ممکن است لازم باشد.

                                                       

                                                     

مرحله 3 - نمونه طراحی

برای برآورد هزینه ها مراحل زیر ، باید قدم به قدم مورد براورد قرار گیرد برای هر 100 متر مربع از فضا 5 نیوتن نیروی فن برای منطقه پارک ماشین باید در نظر گرفته سود که با این تخمین تعداد فن مورد نیاز به دست می اید فن ها می بایست در یک مسیر خطوط هوایی قرار داده شوند تا هوا در طول انها جا به جا شود . این اطمینان حاصل خواهد کرد که سرعت هوای بالای نزدیک به نازل خروجی به طور قابل ملاحظه ای ترافیک عابر پیاده را مختل نمی کند زیرا سرعت در لبه های خط پایین تر است. همچنین اطمینان حاصل شود که الگوی پرتاب فن انتخاب شده به اندازه کافی بلند است تا تا هوا تا جت فن بعدی جا به جا شود.

                               
                                                                                   

پارامترهای طراحی؛                                                

• در هر سطح  100 متر مربع، حداقل نیرو تخلیه فن 5N= x 5N/100m2منطقه کف پارک ماشین = 1920m2 x 5N/100m2= 96N
• معایب حداقل راندمان را می توان با فن های  X JISU-CPC-50N 4با سرعت کم (راندمان کار 25N)، کل رانش فن = N x 4 = 100N25 بدست آورد.
• هواکش در فاصله توصیه 30m با نیرو 25N در نظر گرفته شده است.

فاصله فن نهایی از دیوار حداکثر فضای زیر 40 متر طبق خطوط راهنما در شکل برای فن های با نیروی 25 نیوتن قابل قبول است. این به این دلیل است که نقطه اگزوز ناحیه ای از فشار کم است که مشابه ان است که تعداد فن ها در طول مسیر افزایش یابد.

قرار دادن سنسورهای CO

• از آنجا که رهنمودها برای قرار دادن سنسورهای CO در AS / NZS1668.2: 2012 بر پایه یک سیستم کانال است، پیشنهاد می کنیم که دستورالعمل های زیر به عنوان نقطه شروع برای قرار دادن آنها در سیستم فن جت استفاده شود.
• هیچ بخشی از محفظه نباید بیش از 25 متر از نقطه نمونه برداری باشد. (حلقه قطر 50 متر در اطراف یک سنسور CO می تواند مناطق تحت پوشش را نشان دهد.
• آشکارسازهای اضافی باید در مناطقی که ممکن است مردم در داخل پارکینگ جمع شوند و در داخل مجتمع های مجزا تهویه نصب نکنند نصب شود.
• موقعیت مکانی مناسب برای یک سنسور CO در پارک ماشین بسیار مهمتر از تعداد سنسور CO مورد استفاده است .سنسورهای CO اگر در مناطقی که سطح CO در آن زیاد باشد قرار داده شوند ، موثر خواهد بود. به عنوان مثال. قرار دادن یک سنسور CO در مقابل مصرف هوای تازه احتمالا موثر نخواهد بود. اگر هواکش جت فن در هر مسیری از پارک خودرو قرار گیرند و فاصله های جت فن کمه توصیه می شود، دستورالعمل فوق می تواند با استفاده از یک سنسور CO برای هر هواکش جت فن و یک  سنسور CO اضافی در نقاط دیگر به دست می آید. بنابراین، برای پارک خودرو در این مثال پیشنهاد می کنیم سنسورهای 5 (4 + 1) CO را برای پوشش مناسب پیشنهاد دهیم.

مرحله 4 - محاسبه نرخ ورودی و خروجی هوا

بخش 4 AS / NZS1668.2: 2012 جزئیات مورد نیاز برای تهویه پارک خودرو به طور خاص، مقاطع 4.4.3 و 4.4.4.2 از مقیاس استاندارد محاسبات میزان اگزوز را بیان می کند. در هر یک از دو مورد زیر، میزان جریان هوای خروجی برای پارک ماشین به عنوان بزرگترین محاسبات زیر محاسبه می شود             

          

محاسبه نرخ جریان خروجی
پارک ماشین برای فضای مساوی یا کمتر از 40 متر مربع پارک ماشین برای فضای بیش از 40 مترمربع
a) 2000 Litres/s a) 2000 x F x T Litres/s حداقل میزان هوا برای پارک ماشین
b) 2.5 x A Litres/s b) 0.85 x P x (100 x n1+ n1 x d1 + n2 x d2 ) x E x T
c) 400 n1 x P Litres/s c) 2.5 x A Litres/s حداقل کیفیت پایه برای مناطق پارک ماشین

                                                    

جریان های جریان هوا باید از 75 تا 90 درصد از مقدار هوای خروجی محدوده باشد. این بر اساس فشار برای پارک ماشین، که باید حداکثر 12Pa باشد.

اطلاعات مرجع برای محاسبه جریان هوا اگزوز در جدول بالا:

A = مساحت منطقه یا سطح، در متر مربع
d1 = متوسط فاصله رانندگی در متر، درون منطقه یا سطح مورد نظر برای خروج از یک ماشین پارک شده در آن (به بند 4.4.4.1 مراجعه کنید)
d2 = متوسط فاصله رانندگی در متر، درون منطقه یا سطح مورد نظر برای خروج یک ماشین که مسیر خروج آن از طریق منطقه یا سطح مورد نظر مورد بررسی قرار می گیرد، اما به جز هر بخشی از مسیر خروج به عنوان مناطق صف بندی و تهویه در مطابق با ماده 4.6 (به بند 4.4.4.1 مراجعه شود)
E = عوامل مواجهه کارکنان (E)
F = عامل مصرف کارکنان (F)
n1 = تعداد فضاهای پارکینگ در ناحیه سطح مورد نظر (به بند 4.3.2 مراجعه شود)
n2 = تعداد فضاهای پارکینگ در سایر قسمت های پارک ماشین، مسیرهای خروج از طریق منطقه یا سطح مورد نظر را داشته باشد
P = عامل استفاده از پارکینگ (P)
T = عامل نوع خودرو (T)

                                                                           

اگر پارک ماشین دارای نقاط قابل توجهی برای وسایل نقلیه باشد، به بخش 4.6 در AS1668.2: 2012 مراجعه کنید (P)


عامل استفاده از پارکینگ(P) استفاده از پارکینگ
0.3 مسکونی
0.5 تجاری
0.7 خدمات خرده فروشی / غذا و نوشیدنی
1.0 مراکز تفریحی / ورزشی
2.4 انبارهای خودرو
                                               
                                                   فاکتور نوع خودرو (T)
Vehicle type
factor (T)
استفاده از پارکینگ
1.0 هیچ وسیله نقلیه خاصی وجود ندارد
جمعیت
2.4 وسایل نقلیه دیزلی
1.0 وسایل نقلیه LPG
1.0 وسایل نقلیه CNG
0.1 وسایل نقلیه الکتریکی
0.25 Motorcycles

                          (E & F) استفاده  کارکنان / فاکتور قرار گرفتن در معرض (E & F)
فاکتور استفاده افراد (F) فاکتور در معرض قرار گرفتن کارکنان  (E) دستورالعمل های پارکینگ
1 1 هر کارمند در محفظه جداگانه تهویه مطابق ، 4.2.2
1 + 0.1 x تعداد فضای ماشین بدون در نظر گرفتن فضای رانندگی 1 ، هر کارمند در محفظه جداگانه تهویه مطابق با بند 4.2.2
2 1.8 بدون روش خاص (خود پارکینگ)، کارکنان واقع در محوطه پارکینگ خودرو
2 + 0.25 x تعداد فضای ماشین بدون در نظر گرفتن فضای رانندگی 1.8 ، کارکنان واقع در محوطه پارکینگ ماشین
2.5 x تعداد خدمتکارها 1.8 پارکینگ اجاره
3.5 x تعداد خدمتکارها 1.8 دود پارکینگ
2 x تعداد موتورهای ماشین روشن 1.8 دسته ماشین های پارک شده

منابع

هیئت مدیره ساختمان های استرالیا 2013، ساختمان ساختمان استرالیا کلاس 2 تا کلاس 9 ساختمان دوره اول، ABCB، کانبرا.
استانداردهای بریتانیا 1999، هواکش برای اهداف عمومی. روش های آزمون نویز (BS 848-2 - 1985)، استانداردهای بریتانیا، لندن.
استانداردهای بریتانیا 1999، هواکش برای اهداف عمومی. تست عملکرد هواکش جت (BS 848-10 - 1999)، استانداردهای بریتانیا، لندن.
فدراسیون تجارت تجاری محیطی (FETA) 2007، مدل CFD برای سیستم های تهویه پارک خودرو، فدراسیون انجمن های تجاری محیط زیست، Berkshire.
انجمن استانداردها استرالیا 1999، روش های تست و رتبه بندی برای هواکش هوای دود (AS 4429 - 1999)، استانداردها استرالیا، سیدنی.
انجمن استانداردها استرالیا 1998، استفاده از تهویه و تهویه مطبوع در ساختمان ها بخش 1: کنترل آتش و دود در ساختمان های چند طبقه (AS 1668.1 - 1998)، استانداردهای استرالیا، سیدنی.
انجمن استاندارد استرالیا 2012، استفاده از تهویه و تهویه مطبوع در ساختمان ها بخش 2: تهویه تهویه برای کنترل آلودگی هوا در محیط داخلی (AS 1668.2 - 2012)، استانداردهای استرالیا، سیدنی.