پارتیکل کانتر

کد محصول :10053

 

پارتیکل کانتر

  • پارتیکل کانتر دستی مدل2016: برای ذرات به قطر 2-0.2 um
  • پارتیکل کانتر دستی مدل3016: برای ذرات به قطر 25-0.2 um
  • پارتیکل کانتر دستی مدل5016: برای ذرات به قطر 25-0.3 um
  • یک دهم سی اف ام 2.83 LPM سرعت جریان
  • نمایش 6 ذره به طور همزمان