پرده دود و آتش برند mercor 

 
پرده دود (SC):

جهت زون بندی دود در پارکینگ های با تراز بالاتر از -18 متر مورد استفاده قرار می گیرد. این پرده ها جزوی از سیستم کنترل دود پارکینگ بوده و در هنگام حریق به سمت پایین باز شده و از گسترش دود جلوگیری می کند.

 

پرده آتش (FS):

جهت زون بندی حریق در آتریوم ها، لابی های آسانسور، سالن های تئاتر و پارکینگ های با تراز پایین تر از -18 متر مورد استفاده قرار می گیرد. این پرده ها جزوی از سیستم کنترل دود و حریق بوده و در هنگام حریق به سمت پایین باز شده و از گسترش آتش جلوگیری می کند.

 

دیاگرام دما و مشخصات فنی پرده دود و آتش(PROSMOKE  FS and CE Curtain):

اجزا مختلف پرده دود و آتش (PROSMOKE  FS and CE Curtain):
 

 پرده دود و آتش 

کد محصول :11565


 

نصب و راه اندازی پرده دود و آتش

- حداکثر مقادیر فواصل مجاز پس از نصب پرده های دود و آتش
  • 20 میلی متر برای پرده های تا ارتفاع 2 متر
  • 40 میلی متر برای پرده های ارتفاع 2 - 6 متر
  • 60 میلی متر برای پرده هایی با ارتفاع بیش از 6 متر
- هنگام طراحی توان موتور پرده دود، وزن پرده در حدود 250-300 نیوتن بر مگابایت باید موارد زیر در نظر گرفته شود:
  • تیپ های مختلف هدباکس، ارتفاع پرده و محل نصب.
- در صورت استفاده از masking element در پرده های مدولار پوشاندن هدباکس بالای سقف کاذب مجاز می باشد.
- به هنگام نصب پرده های مدولار ترتیب (مدول ابتدایی، مدول میانی، مدول انتهایی) نصب می باشد.