سیستم تخلیه دود پارکینگ

در طراحی پارکینگ ساختمانهایی که تعداد زیرزمین های آنها 3 طبقه و بیشتر و یا مساحت هر طبقه از زیر زمین های آنها بیش از 500 مترمربع باشد به منظور جلوگیری از گسترش حرارت و دود ناشی از حریق طبق ضوابط سامانه تهویه، تخلیه و کنترل دود سازمان آتش نشانی بر اساس استانداردهای BS-7346-7:2006 و NFPA 92:2012 و NPFA 92A:2009 ، تخلیه هوا در شرایط عادی جهت خروج گاز اگزوز خودروها حداقل به میزان6 مرتبه در ساعت و در شرایط بروز حریق 10 مرتبه در ساعت و تزریق همزمان هوا به میزان %50 اگزاست لحاظ می گردد. لازم به ذکر است زیرزمین اول حتی اگر کاربری غیر پارکینگ داشته باشد در شمارش طبقات پارکینگ لحاظ میگردد لیکن زیرزمین های آخر چنانچه کاربری غیر پارکینگ داشته باشند در شمارش طبقات پارکینگ لحاظ نمی گردند. سامانه تهویه مکانیکی باید به گونه ای طراحی شود که هر قسمت حداقل شامل دو فن باشد به گونه ای که در صورت از کار افتادن یکی از فن ها، ظرفیت فن های باقی مانده، از%50 ظرفیت مورد نیاز کمتر نگردد. ضمناً نحوه برق رسانی و راه اندازی این سامانه ها باید به گونه ای باشد که خرابی یا از کار افتادگی یکی از فن ها، روی عملکرد سایر فن ها تاثیری نداشته باشد. همچنین لازم است دهانه کانال خروج هوا از سطح محل تردد متصرفین حداقل 3 متر بالاتر باشد. برای جلوگیری از افت فشار بیش از حد لازم است سیستم با سرعت جریان هوای پایین کار کند این بدان معناست که به کانال های با سطح مقطع به نسبتا بزرگتر که نیاز قابل توجهی به فضا دارند نیازمندیم. در تهویه جت فن از یک طراحی کاملا متفاوت استفاده می کنیم. در اینجا میزان کمی از هوا توسط یک جت فن مکیده می شود و سپس با سرعت بالا از سمت دیگر جت فن خارج می شود. زمانی که هوای خارج شده از جت فن، هوای پیش روی جت فن رو مورد اصابت قرار می دهد، نیروی آن تمام هوای اطرافش را بیش از     40 تا20 متر مسافت بدون استفاده از کانال وادار به حرکت می کند. در این سیستم کل پارکینگ به عنوان یک کانال یا مجرا عمل می کند. تعداد و اندازه جت فن های مورد نیاز به اندازه و طرح پارکینگ بستگی دارد و اینکه آیا سیستم در درجه اول برای تهویه CO یا همچنین برای کنترل دود استفاده می شود.

سیستم مدیریت پارکینگ PMS

با توجه به نیاز و الزامات هر پارکینگ، با استفاده از سیستم مدیریت پارکینگ PMS قادر به کنترل تمام پارامترهای مورد نظر خواهیم بود.

محاسبه رفتار سیالات CFD :

شرکت پایا تهویه آریا با توجه به نیاز مشتریان و طبق استانداردها و آیین نامه های بین المللی، راه حل های رقابتی و کارامحور با یک طراحی بهینه با استفاده از پارامتر های حریق مانند ابعاد پارکینگ، نرخ آزاد سازی حرارت و بار اشتعال تجهیزات با زون بندی مناسب ارائه می دهد. برای دستیابی به این هدف سعی می گردد بازخوردی از طرف طراحان حرفه ای دریافت و از این اطلاعات برای بهبود طراحی استفاده کنیم. طراحی CFD یک روند زمانبر می باشد که بخش تحقیق و توسعه عهده دار آن بوده و پس از طراحی، آنها را آزمایش کرده و با اطمینان از نتایج آزمایش و سطح کیفیت طراحی طبق انتظار مشتریان به سازمان آتش نشانی جهت تاییدیه ارائه می دهد.

 ضوابط آتش نشانی