وی سی صنعت

برند :vcsanat

 


 


جت فن مه پاش جهت میست کردن انواع مایعات از جمله مواد ضد عفونی کننده از طریق نازل های تعبیه شده در قسمت خروجی جت فن مورد استفاده قرار می گیرد. در این سیستم مایع موجود در مخزن از طریق صنعتی به طرف نازل های مه ساز هدایت می گردد و نهایتا مه تولید شده از طریق جت فن با برد حدود 20 تا 30 متر طول، پاشش می گردد.
جت فن مه پاش قابلیت تعبیه بر روی خودرو های سبک و سنگین و همچنین قابلیت قرار گیری به صورت ثابت در فضاهای بزرگ را دارد.