سیستم ایر

برند :systemair

 
 


Systemair به عنوان نام عمومی برای کل گروه به تصویب رسید. مالکیت Veab Heat Tech, Hässleholm ،Auranor جمع کننده یEidsvoll نروژ و کمپانی فروش Bivent، اتریش شرکت های فروش در هنگ کنگ ، مجارستان و ایرلند تاسیس شدند.از ابتدا تولید کننده های آلمانی موتورهای فن،زیلابگ و ebmpapst بوده اند، سپس از طریق شرکت تابعه سوئدیZiehl-ebm به شرکا تبدیل گشتند. امروزهebm-papst AB دومین سهامدار بزرگ می باشد. در فوریه 2011 جرالد اینگسترام مدیرعامل مدال پادشاه H.M برند شد، اندازه دوازدهم با نوار سفارش Seraphim برای کمک های برجست به کسب و کار سوئد.