لامپ یو وی

برند :vcsanat

 
 


رطوبت اشعه ماوراء بنفش محافظت شده در داخل محفظه قرار می گیرد بنابراین هیچگونه افت فشار مربوط به آن ظاهر نمی شود. با یک نظارت دائمی اختیاری، نقص توسط چراغ نشانگر یا یک تماس سیگنال نشان داده می شود. مبادله امیتر UV-C آسان است و می تواند بدون هزینه های نگهداری اضافی انجام شود. پس از درخواست ما نیز امتداد UV-C را با یک سپر تقسیم می کنیم.