روتس بلوئر

کد محصول :10040

 

روتس بلوئر

  • دستگاه روتس بلوئر از لحاظ کارکرد بسیار شبیه دستگاه ساید چانل یا رینگ بلوئر می باشد.
  • دستگاه روتس بلوئر در واقع از تکنولوژی فاصله میکرونی بین پره ها در آن استفاده شده است.
  • خارج از مدار سیستم کار می کنند.
  • دستگاه روتس بلوئر با روغن کار میکند.