هواساز-

چیدمان اجزا هواساز در شرکت وی سی صنعت معمولاً با نرم افزار طراحی هواساز انجام می گیرد. به طور معمول چیدمان اجزا هواساز به این صورت می باشد که معمولاً در مرحله اول باکس اتاقک اختلاط هواساز قرار دارد و در مراحل بعدی فیلتر ها و کویل ها در هواساز قرار دارند و در مرحله نهایی باکس فن هواساز قرار دارد که بعد از آن هوا وارد فضا می شود. البته این چیدمان در هواساز براساس کاربری متفاوت تغییر می کند و نکته مهم این است که چیدمان اجزا هواساز با توجه به کاربری های آن متفاوت می باشند.

 

تاقک اختلاط هواساز :

در این بخش هواساز درصدی هوای تازه و هوای برگشت به تناسب شرایط پروژه باهم مخلوط می شوند.

فیلترهواساز:

انواع فیلتر های مورد استفاده در دستگاه هواساز ساخت شرکت وی سی صنعت بنا به کاربری دستگاه بدین شرح می باشند.

فیلترهای فلزی هواساز:

به عنوان فیلتر های قابل شستشو در اولین مرحله فیلتراسیون هوا به عنوان پیش فیلتر در هواساز قرار می گیرند و قادر به گرفتن اجسام و ذرات معلق در فضا از قطر 1 الی 2 میلی متر به بالا هستند.

فیلترهای تخت چین خورده هواساز Pleated Panel Filter:

این فیلتر ها فیلتر کفی تخت یا پانل چین خورده معروفند که در کلاس های EV-3,EV-4,EV-5 قرار دارند این نوع فیلتر ها نیز به عنوان پیش فیلتر به منظور افزایش عمر مفید فیلترهای هپا و اولپا مورد استفاده در هواساز قرار می گیرند این نوع فیلتر ها در هواساز یکبار مصرف و غیرقابل شستشو اند.

فیلترهای کیسه ای هواساز Bag-Filter:

این فیلتر ها در هواساز در طیف گسترده و با راندمان های مختلف تولید می شوند از این فیلتر ها عموماً در بستر دوم هواساز، در کارگاههای رنگ آمیزی، اتاق تمیز و غیره استفاده می شوند.

فیلترهای هپا هواساز High Efficiency Particulate Air:

برای قرار گرفتن ذرات 0.3 میکرون به بالا در هواساز طراحی و تولید می گردند که دارای راندمان 95 درصد به بالا در جذب ذرات می باشند. این فیلترها در اتاق های تمیز، هواسازهای اتاق جراحی، بیمارستان ها، داروسازی و صنایع تولیدکننده قطعات حساس الکترونیکی استفاده می شوند.هواساز

کد محصول :10035

 

هواساز افقی

  • دمای هوای ورودی بر روی کویل هواساز
  • دمای آب ورودی کویل که معمولاً در کویل های سرمایشی هواساز 45˚f و در کویل های گرمایشی 180˚f می باشند.
  • فیلترهای اولپا هواساز
  • فیلترهای کربن اکتیو هواساز