هواساز

کد محصول :10035

 

هواساز افقی

  • دمای هوای ورودی بر روی کویل هواساز
  • دمای آب ورودی کویل که معمولاً در کویل های سرمایشی هواساز 45˚f و در کویل های گرمایشی 180˚f می باشند.
  • فیلترهای اولپا هواساز
  • فیلترهای کربن اکتیو هواساز