هواساز

هواکش کامفری

کد محصول :10035

 
 


بیش از چهل سال است که گروه ما در مهندسی، تولید و توزیع فن های سانتریفیوژی که در سرتاسر جهان به خاطر کیفیت و عملکردشان مورد تایید می باشند، برتر می باشد. کامفری در سال 1972 در منطقه  Friuli Venezia Giulia در شمال شرقی ایتالیا تاسیس شد. شرکت های دیگر در آلمان، فرانسه، انگلستان، ایالات متحده، چین و ترکیه توسعه پیدا کردند. امروزه، از طریق شرکت هایشان یا از طریق شرکای کامفری فن ها را در سی کشور توزیع می کنند و به عنوان یک گروه روبه رشد شناخته می شوند. این امر نتیجه ی مستقیم تلاش های نیروی کار که دائما آمادگی پاسخگویی به مسئولیت ها و چالش ها را دارا می باشند، است. در هر بخشی از جهان که ما تجارت می کنیم گروه چند ملیتی ما منابع و تجربیات لازم را فراهم می کند. کامفری به طور پیوسته در آینده سرمایه گذاری می کند. حضورمان در بازار را از طریق کارکنان خوب، محصولات و خدمات افزایش می دهیم. مشتری باید بیش از یک شریک باشد. این امر به لطف تداوم مداوم اطلاعات، توسعه تکنولوژیکی و پیاده سازی، آموزش و ایده های جدید امکان پذیر است.