داست فایتر

کد محصول :10035

 

کاربرد داست فایتر

  • برای جلوگیری از گرد و غبار استفاده می شود
  • برای کنترل در بهتر خشک کردن
  • برای خنک کردن سطح های بزرگ
  • کاربرد در محیط های بزرگ