برند ها
هواساز
شرکت وی سی صنعت دارای نمایندگی از شرکت فیش باخ FISCHBACH، تکنی فن TECNIFAN می باشد
هواکش
شرکت وی سی صنعت دارای نمایندگی از شرکت نیکترا گبهارت NICOTRA Gebhardt ، کامفری COMFERI، تکنی فن TECNIFAN می باشد
اتاق تمیز
برای محصول فن فیلتر یونیت دارای نمایندگی از شرکت NICOTRA GEBHARDT و  در زمینه سیستم کنترلی اتاق تمیز Dwyer آمریکا می باشد
سایدچنل
شرکت وی سی صنعت دارای نمایندگی از شرکت Greenco در زمینه روتس بلوئر می باشد


                                                                                           صفحه 404