هواکش کایتس

برند :kayites

 
 


کایتس
  • برای جابجایی هوای در محیط بسته مانند پارکینگ، تونل و محیط های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد.
  • از ورق گالوانیزه گرم با دو ساپورت برای اطمینان بیشتر استفاده شده است.
  • در جت فن مدل جی اف از دو سیرکولاتر از جنس ورق گالوانیزه استفاده شده است.
  • هدایت هوا به صورت مستقیم
  • نوع های مختلف کلید حفاظتی برای فن