انواع سنسورها -سنسور چیست ؟ ( حسگر / Sensor )

سنسور ( sensor ) از کلمه sens گرفته شده است و در لغت به معنی حس کننده یا حسگر می باشد که می تواند کمیتهایی مانند دما و رطوبت، فشار و... را به کمیتهای الکتریکی پیوسته ( آنالوگ / analogue ) یا غیرپیوسته ( دیجیتال / Digital ) تبدیل کند. سنسورها یکی از پر کاربردترین تجهیزات اتوماسیون صنعتی می باشند که همانند حواس پنجگانه انسان برای ماشینها عمل می کنند. در صنعت برای رسیدن به سرعت و دقت مطلوب در انجام فرآیندهای کاری (مانند ساخت یک محصول در خط تولید)، نیاز هست که ماشین آلات و تجهیزات موجود در خطوط تولید به صورت اتوماتیک و به ترتیب و دقتی که می خواهیم کار را برای ما انجام دهند، به همین دلیل سنسورها در جاهای مختلف نصب می شوند تا کاری که می خواهیم طبق نیاز ما انجام شود. عملکرد سنسورها و قابلیت اتصال آنها به دستگاه های مختلف مانند PLC ، باعث شده است که سنسورها بخشی از اجزای جدا نشدنی دستگاه های کنترل اتوماتیک شوند.

در دسته بندی هایی که برای سنسورها انجام می شود، سنسورها را به دو دسته " تماسی و غیرتماسی " تقسیم می کنند که هر یک از این دسته ها دارای زیر مجموعه هایی است.


CO چیست ؟

کربن مونواکسید (CO) گاز بی رنگ ، بی بو و بی مزه و بسیار سمی برای انسانها و حیوانات است . آن با هموگلوبین برای تولید کربوکسی هموگلوبین که برای انتقال اکسیژن به بافت های بدن بی اثر است، ترکیب می شود .

غلظت                                               منبع
0.1 ppm                                            سطح طبیعی اتمسفر
0.5 to 5 ppm                                     سطح میانگین در خانه ها
5 to 15 ppm                                      نزدیک اجاق گازهای به درستی تنظیم شده ی در خانه ها
100 to 200 ppm                                خروجی اتومبیل ها
5,000 ppm                                        خروجی از آتش چوب خانه ها
7,000 ppm                                        اگزوز گرم خودروی رقیق نشده بدون مبدل کاتالیزوری

 
 سنسور

کد محصول :10035

 
 


بخش تحقیق و توسعه همیشه برای یک محصول با کیفیت بهتر کار می کند. ما هیچ عجله ای نداریم، بنابراین یک محصول جدید زمان زیادی را تا محصول جدید شدن میبرد؛
* سنسورهای دما و فرستنده ها،
* فرستنده های رطوبت
* فرستنده های فشار دیفرانسیل،
* فرستنده های کیفیت هوا، VOC، CO، CO2